Oznámení

Informace které prezentujeme na tomto webu, jsou výsledky našeho soukromého výzkumu a vývoje, a vyjadřují náš názor, jak věci a fenomény fungují. Zda je to smysluplné nebo ne, nechť posoudí čtenář sám. V žádném případě tyto informace nejsou určeny k tomu, aby přiměly, či jinak ovlivnily čtenáře, aby si produkty, o nichž se zde píše, přednostně koupil. Uživatel internetu má možnost velmi širokého srovnání s podobnými produkty a sám se svobodně rozhodnout, co si koupí…