Psychoenergetika

Pokud se ve světě objeví skutečně velký člověk,

poznáme ho podle toho, že se proti němu spolčí všichni hloupí.

J. Swift 

Psychoenergetikastudium informačních pramenů -  výzkum -  teorie -  souvislosti -  úvahy

Možnosti člověka "chce-li" jsou bez nadsázky takřka neomezené. Vše je to o duši lidské, psyché a myšlence. Obojí je energie. Proto to i máme ve svém názvu: Společnost pro využívání psychoenergetiky v praxi. 

"Hluboko v lidském nitru je uložena obdivuhodná zásoba vědění a dispozic moudrosti a harmonie tělesných a duchovních potřeb. Jsou to kvality, které lze vyvolat k aktivitě myšlení, inspirace práce a života." Tak pěkně to, co je i naším cílem vyjádřil už dávno B. Kafka.To byl na svou dobu velmi pokrokový a nekonvenčně smýšlející člověk. Zajímavé přitom je, že v rozmezí 25 let se spolu s ním tenkrát narodili další tři muži, rovněž velikáni s převratnými myšlenkovými postupy. Každý sice v jiné oblasti bádání, ale kdyby se tenkrát potkali - mohli klidně spolupracovat. Takže - k B. Kafkovi (1891-1967) přidáme N. Teslu (1856-1943); E. Cayceho (1877-1945) a samozřejmě A. Einsteina (1897-1955).

Každý z nich měl něco společného a to ať s psychoenergetikou, či obecně s Psychotronikou. Přičemž stojí za úvahu, zda to vše má cenu členit - psychotronika - psychoenergetika. Většinou je to dobré pro lepší orientaci v této problematice. Zpět však k již už zmíněným čtyřem velikánům žijících na přelomu 19. a 20. století. Mám totiž takovou zvláštní představu, co by se asi dělo, kdyby se tito čtyři pánové pustili do výzkumů společně. Možná, že by dnešní věda a medicína by byla mnohem dál vpřed. Kdo ví... .

Pro názornou ukázku, jak se psychoenergetika projevuje v praxi použijeme citaci z díla B. Kafky "Parapsychologie". Je to zpráva jistého chirurga Sekleicka. Napsal: "Jednu hysterickou paní znepokojovalo bzučení elektrického ventilátoru. Po ukončení terapie mi řekla, že kdyby to byla včela, mohla by ji bodnouti do oka. Snažil jsem se ji uklidnit, ale za několik minut se okolí jejího oka zanítilo a v jeho blízkosti vznikla opuchlina velikosti vejce".

Taktéž Břetislav Kafka byl známý tím, že ony zvláštní změny stavu lidí, podobné výše zmíněnému, dokázal řízeně navodit u svých pokusných subjektů. Sám o sobě píše: "Podobné krvavé opuchliny a spáleniny jsem navozoval svým subjektům při svých mnohých veřejně konaných experimentech. Stačilo, abych jim sugescí vytvořil představu ohně, ukázal skutečný nůž a vložil do subjektem viditelné představy hoření, vzbudil v něm další představu žárem se rozpalujícího nože a požádal ho, aby natáhl ruku. Pak jsem rychle "žhavý" nůž vložil do jeho dlaně. Subjekt vykřikl a za chvilku byl vidět tvořící se krvavý otisk nože v jeho dlani. Podobné pokusy jsou nejen důkazem vzniku nepravých stigmat, ale i potvrzením jevů Ideoplastie u materializace vlivem histologických přeměn organismu a vzniku novotvarů působením myšlenek". Podobné věci můžete vidět i v naší současnosti při televizním vystoupení jednoho známého českého terapeuta, i když je to spíše pojato jako zábavná atrakce, což nepokládám za až tak moc vhodné. Už tenkrát k tomu Kafka dodává:

"Metapsychické jevy nikterak neodporují vědeckému myšlení. Jestliže se tato věda u nás zatím netěší přílišnému zájmu a uznání, je třeba hledat příčinu v jednostranném a dnes už překonaném zaměření české vědy". Tolik několik citací z Kafkova díla. Jeho slova vystihují dnešní situaci velmi pravdivě i po padesáti letech. Také Vám to tak připadá?!

Proč se však o tom zmiňuji, a o čem to vypovídá? Je to evidentní. Síla psychiky => psyché => lidských myšlenek => duše je nezměrná a to pochopitelně jak v tom kladném, tak i v tom negativním smyslu slova. Postupně pak zjistíme, že se do oblasti psychoenergetiky prolíná několik dalších oblastí zde zmiňovaných v samostatných informačních celcích, což vůbec není na škodu věci. Rovněž nebude od věci se na tomto místě zmínit o další v podstatě samostatné oblasti kde dochází k velmi úzkému propojení psyché => duše a energetiky. Mnohým z Vás to určitě už roky není cizí, ale věřím, že pro hodně čtenářů bude tento pojem novinkou. Je to I-Ťing - čínská metoda pro "věštění" pomocí synchronicity, eventuálně se to dá vyjádřit slovy. "Jak by se situace mohla vyvíjet za předpokladu když..." .

Pro ty, ještě neznalé věci ; nezaměňovat toto prosím se sloupky "předpovědí budoucnosti"  uváděných pro pobavení čtenářů zcela běžně v našem denním tisku. Do činnosti a fungování I-Ťingu je právě pomocí psychoenergetiky daný člověk pevně zapojen a je-li aplikován I-Ťing správně, výklad vychází až hrůzostrašně pravdivě... .

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.