Edgar Cayce

cayce portretAmeričan z Virginie žijící v létech 1877-1945, takže pro některé z nás ještě současník. Ač to zní jako sci-fi, skutečnost je opravdu taková, že v útlém dětském věku na něm provedla cílený pozitivní zásah jiná entita, patrně nepozemského původu (snad zástupce Nejvyšší Moci?). Tím mu bylo umožněno, aby se v mírném hypnotickém spánku "spojil" s UIP, tj. vesmírnou informační databankou, eventuálně s mozky jiných lidí - kdekoliv na světě. Takovým způsobem získával celý život až do své smrti velmi cenné informace, které se ponejvíce týkaly zdravotních problémů lidí. Asi se v tomto výrazu opakuji, ale slovo "nedostižný" se pro dílo vypracované E - Caycem zcela přesně hodí a to v celé šíří svého významu. Dokázal takto totiž velmi precisně určit (diagnostikovat) příčinu zdravotních potíží těch, kterými byl o to požádán. Ve výkladu určeném dané osobě, jak jeho mluveného slovu v hypnotickém spánku říkali, odhalil nejen primární příčinu zdravotních potíží jak už bylo řečeno, ale s tím zároveň popsal i mechanismus vazby daného zdravotního problému na celý organismus člověka. To však byl teprve začátek výkladu. Pokračoval tím, že určil lék už hotový, nebo jeho složení. Nebylo žádnou zvláštností, že složení substancí bylo nezvyklé a nikdo jej dosud neznal. Došlo například i k takové kuriózní zvláštnosti, že jako terapeuticky účinnou stanovil přípravek, který byl jistou farmaceutickou firmou před několika dny teprve vyvinut, neměl ani jméno, byl dosud uložen v trezoru, vědělo o něm jen pár lidí z vedení firmy a teprve se ho chystali testovat. Další jím poskytnuté informace se týkaly způsobu a času užívání léčiv, či nějaké z mnoha možností manuální terapie, kdy často bylo ve výkladu i zaneseno do detailu přesné složení masážní směsi atp. Výklad býval ukončen prognózou, jak se bude zdravotní stav měnit a rovněž tak byly poskytnuty velmi důležité informace týkající se doporučení možné úpravy či změny stravy, životního stylu a to proto, aby už napříště k podobným zdravotním problémům nedocházelo.

Nepřipadá vám to místy jako vystřižené z pohádky? ano!; ne? - můžete se k tomu naších stránkách vyjádřit viz. Fórum uživatelů. Naštěstí pro nás pro všechny, měl Cayce kolem sebe několik chytrých lidí, kteří ihned pochopili tu velkou moudrost a zásobárnu informací obsažených ve výkladech. Vše co řekl "když spal" je zaznamenáno, utříděno a zkatalogizováno. Od té doby je v USA ve státě Virginia knihovna, kde je vše uloženo.

Pro nás - pro Česko i Slovensko je důležité, že knihy které z jeho výkladů, závěrů a úvah ( ba dokonce i jakési psychotronické výzkumy ) vznikly, jsou z dosti velké části přeloženy do češtiny. Některé jsou i ve slovenštině, ale o tom nemám až takový přehled. Ostatně jako starému Čechoslovákovi je mně zcela jedno, ve které z těchto dvou jazyků to čtu.

Dosti velká část Cayceho výkladů se totiž dá použít obecně. Vznikly tak jakési "kuchařky", ze kterých se dá čerpat téměř do nekonečna. Takové a podobné "kuchařky" jsou pro uživatele připraveny i v mnoha jiných oborech lidského konání a záleží pak jen na člověku samém - jak s tím vším naloží... .

Možná vás napadá po dobu čtení těchto řádků jedna otázka; Kdo v občanském životě Edgar Cayce byl? Byl to fotograf..., ale ty praktické výsledky - ty mluví samy za sebe... .