Tvarové zářiče

Tvarové zářičevýzkum - využití -  souvislosti -  vývoj nových technologií

Oblast mnohdy a pro mnohé často velmi diskutabilní a sporná, jako ostatně vše co má co do činění s psychotronikou. Znalcům při diskusi o nich chodí často údivem či hrůzou mráz po zádech, laici a bezvěrci se tomu smějí, ovšem povětšinou jen do doby, než se s nimi dostanou do osobního kontaktu.
 
Ono totiž jaksi září úplně všechno. Živé či neživé, je to naprosto lhostejné co. Tím, že věcem dáváme často ty nejfantastičtější tvary, měníme jejich způsob vyzařování v nejrozmanitějších úrovních a kmitočtech. Ty energie, o kterých zde hovoříme jsou na jedné straně velice jemné, - subtilní ovšem na straně druhé, přesto, že jsou tak jemné mají většinou schopnost pronikat téměř vším. Jednou to je žádoucí a v jiném případě ne. Zde se ovšem opět jedná o kmitočty, kde v číslech vyjadřující frekvenci nějakých 30 - 40 nul není žádná zvláštnost a vlastně tam teprve začínáme. Proto je zde nastolen starý známý problém, jak a čím to vše měřit. Obzvláště francouzští výzkumníci jsou v této oblasti dosti daleko.
 
Podívejme se, co všechno může s tvarovými zářiči souviset :
 
Vlastní tvar
 
Interakce s Volnými energiemi
 
Interakce s energoinformačními poli
 
Orientace vůči světovým stranám
 
Kvalita a struktura materiálu z něhož jsou vyrobeny
 
Jejich vzájemná poloha proti sobě
 
Vztahů může být daleko více a postupně je budeme spolu objevovat. Kdo by neznal pyramidu, anku, trojzubec, a v neposlední řadě tolik propagovaný náramek na ruku ve tvaru řeckého písmena Omega. Mimochodem pro trvalé nošení je absolutně nevhodn, ba dokonce životu nebezpečný. O tvarech a energiích je taktéž  velmi stará věda známá jako Feng-šuej. Klidně můžete věřit tomu, že ten, kdo tento obor zvládne, může v oblasti bydlení, ale i zdraví a pohody dělat doslova zázraky.
 
Přenosem energetických a informačních polí pomocí tvarových zářičů se zabýváme v podstatě stále a čím dál víc se otevírají nové možnosti.
Díky tvarovým zářičům můžeme dnes už spolehlivě ovlivnit negativní účinky geoaktivních zón GAZ zařízením EKOplus. Taktéž nakumulovat do vody dostatečné množství tolik  pro člověka důležitých Volných energií, do dneška v podstatě nedoceněných a málokým pochopených, (viz. např. bioaktivovaná voda Aqua Forte Speciál ,) a  ANKH, nebo-li nilský kříž. Tento lze použít pro velmi účinné terapeutické účely, mistrem v jeho používání je např. p. Paseka ze Svratoucha.
 
Tvarovými zářiči lze zasahovat i do toho, čemu říkáme "zbytková rušivá energetická pole", nebo-li energetické pole vytvořená nevhodným lidským konáním. Pomocí tvarových zářičů se dají  prakticky provádět i takové zvláštní věci jako je například aktivace osiva před setím s cílem zvýšeného výnosu, ovšem aktivovat se dá s úspěchem i slepičí vejce... . 
 
Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.