AQUA FORTE Speciál - bioaktivovaná voda

Energiemi sycená voda pro vnitřní i vnější užití se zvýšeným regeneračním účinkem

Dnes již máme bioaktivovanou vodu AQUA FORTE Speciál (AFS6. generace

Po užití této vody se extrémní množství energií v ní uložených přenese do těla a jeho bioenergetické systémy je použijí pro podporu metabolismu a dojde ke spuštění autoregeneračních ozdravných procesů. Co konkrétně, a kde všude bude organismus s dodanou energií pracovat, to rozhodnou řídicí systémy dle požadavků a stavu vlastního metabolismu těla. Voda(jako nosič energie) vytváří velmi dobré energetické podmínky pro organismus a ten pak v rámci těchto podmínek začíná pracovat.

AQUA FORTE Speciál (AFS) je voda v maximální míře nasycená přírodními energiemi, podobně jako léčivé prameny. Tyto energie jsou s vysokou hustotou nakumulovány v molekulární struktuře vody. Pro lidský organismus je využívání energií z vody naprosto přirozené a při jejich asimilaci nečiní tělo člověka žádný rozdíl mezi energií, kterou získá samo a energií využitou z AFS, což je základní pozitivní vlastnost AFS. Člověk má vždy benefit s užívání této vody, voda nemá žádné kontraindikace a nemůže dojít k předávkování, jelikož se nevyužitý energetický potenciál přijatý organismem přirozeně odzáří. Voda vytváří špičkové energetické podmínky pro organismus, organismu není nic vnucováno, z vody využije tolik energie, kolik bude aktuálně potřebovat. Organismus používá energie nakumulované v AFS univerzálně pro základní pochody uvnitř v buňkách.


PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S 1. GENERACÍ BIOAKTIVOVANÉ VODY VE ŠKOLE:

Připravujeme studii pro ověření účinků AFS (Sledování míry prokrvení na periferních částech těla) pomocí termokamery.
K úspěšnému ověření účinků vlivu vody na proudění krve v těle již jednou pomocí termokamery v ostravské Vítkovické nemocnici došlo a to za asistence pana primáře, viz. kapitola 12 z ucelené studie o vodě: TESTOVÁNÍ ÚČINKŮ BIAV POMOCÍ TERMOKAMERY.
Tento pokus chceme po mnoha letech zopakovat, abychom jej mohli v aktuální podobě a na úrovni akceptovatelné současnou vědou prezentovat.