Akupunktura

Akupunktura

studium -  poznání -  výzkum -  vývoj - aplikace 

Nechť profesionální akupunkturisté s hlubokým lékařským vzděláním prominou mé nedokonalé maličkosti tu nehoráznou troufalost už v titulu, jenže už Paracelsus řekl : "Kdo vyléčí, má pravdu." A my k tomu dodáváme :"Kdo má či nemá, nebo co je a co není pravda se dá spolehlivě posoudit praxí." 

Akupunktura - to jsou jehly -  vpichy do těla a tím i techniky běžnému člověku  za prvé zakázané a za druhé z různých důvodů nedostupné.

Jsou - li tyto techniky aplikovány holýma rukama - pak tomu říkáme akupresura či manupresura. Také můžeme holýma rukama velmi aktivně zasahovat do chodu těla i na reflexních místech či zónách těla. A přesto, že o tom vyšly mnohé příručky i knihy na vysoké profesionální úrovni od fundovaných autorů, je zde pořád povědět co nového.

Akupunktura sama o sobě patří do oblasti Bioenergetiky. (Proto ji asi zdravotní pojišťovny v rámci potírání šarlatánů vyřadily z jimi placených úkonů.) Navenek vypadá akupunkturní zásah relativně velmi jednoduše. Ovšem jen do doby, kdy chce akupunkturní elév provést praktickou aplikaci. Postupně všichni zjistí, že když chtějí provádět akupunkturní techniky takovou tou ortodoxní čínskou technikou, nastupuje velmi dlouhá cesta poznání a zkoumání.To proto, že zde tak jako i v jiných oblastech alternativních způsobů zasahování do lidského zdraví je proces poznávání a objevování nových souvislostí v podstatě nekonečný! K tomuto dospějí postupně všichni ať profesionální lékaři s akupunkturní atestací, nebo amatéři nejrůznější úrovně. Kdo se začne tomuto poctivě a cílevědomě věnovat dříve nebo později zjistí, že se s tímto tvrzením nedá než souhlasit.

K tomu, že jen lékaři s akupunkturní atestací smějí vpichovat akupunkturní jehly je pro nelékaře s opravdovým zájmem jednoduchá pomoc. Jehla, je-li, zdůrazňuji po všech stránkách správně aplikovaná, udělá opravdu velký kus práce. Ovšem opravdu mnohem důležitější pro ošetřovaného člověka je, když osobnost terapeuta je bioenergeticky po všech stránkách na výši, ví kam sáhnout, jak sáhnout a ví hodně o souvislostech. Pak už to nemusí být zásah provedený vpichem akupunkturní jehly, ale stačí přiložený prst ruky, neb tupý hrot. Věřte, že vím o čem mluvím, když zde budu troufale tvrdit, že v současnosti jakýkoliv vyrobený elektrický a třeba i počítačem x-té generace řízený akupunkturní přístroj v žádném případě nenahradí kvalitní fundovaně provedený zásah člověkem. Ba dokonce by se dalo říct, že čím více je přístroj tzv. zkomputerizovaný, tak tím je výsledný efekt horší. Toto relativně nestydaté tvrzení týkající se nepříliš lichotivého posouzení účinnosti elektroakupunkturních přístrojů a to ať pro měření či terapii je pochopitelně nutno dokázat! Jinak to budou jen hanlivá a ničím nepodložená slova na úrovni pomluvy. Proto důkaz podepřený praktickými výsledky je pro posouzení pravdy to nejlepší.

Po přečtení těchto řádků se asi mnohým akupunkturním znalcům doslova honí hlavou myšlenky typu."No uvidíme ho chytráka, jak se ukáže. Nachytáme ho na hruškách a pak ho pěkně setřeme. Takových už tu bylo!" Ano - myslí Vám to správně. I já bych tak reagoval! Myslím si, že při zveřejňování některých nových informací nemusíme být všichni nutně stejného názoru. Zde se právě uplatní interaktivní možnosti internetu, kdy tento nám umožní na budoucích stránkách námi připravovaného časopisu o zajímavých a sporných otázkách diskutovat. A co hlavně! Budeme spolu krok po kroku nahlížet trochu více pod pokličku tajemství akupunkturních aplikací. Přirozeně Ti, kteří si to budou v praxi zkoušet se mohou a dokonce by se měli k tomu vyjádřit, ať se vidí, kde ta pravda opravdu je!

Pro zájemce nabízím k nahlédnutí ve stručnosti ta nejzávažnější témata, která budou postupně rozpracována.

 Akupunkturní školy, směry, teorie o principech fungování

 Rozlišnost drah

 Čím je dána celková kvalita zásahu

 Diagnostika jako klíčový bod

 Počítače a diagnostické metody

 Diagnostika na bázi Psychotroniky

 Terapeutické přístroje pro elektropunkturu a podobné metody

 Akupunkturní pravidla

 Čím, jak a kam provést vpich (eventuálně přiložit prst)

 Jehly a Volné energie

 Jak vypadají akupunkturní body a jak fungují

 Spouštěcí mechanismy při akupunkturním zásahu

 Spojovací body, sekundární dráhy - to vše jako základ úspěšné terapie

 O neúspěších - a to průběžně jako základu úspěchu

 Máme jenom "ty jedny" už známé akupunkturní dráhy?

 Nové zajímavé informace z výzkumů řídících drah 


Těm, kterým se dostaly do rukou čísla  časopisů "Regulační medicína r.1998 a Acupunctura r. 1999", si určitě všimli, že se konečně i profesionálové odhodlali kriticky sáhnout do neměnných dogmaticky do nekonečna opakovaných pravidel, z nichž mnohá nefungují, nikdy nefungovala a zřejmě ani nikdy fungovat nemohly. Co já se na toto téma napřel s kolegy o tom, že to nefunguje a to už před 12lety! No, v případě, že je to alespoň trochu pravda s těmi morfogenetickými poli Ruperta Scheldraka, tak už konečně ta pole zasáhla více mozků a lidé to pochopili.

MUDr. Kajdoš - jeden z akupunkturních nestorů v naší republice píše na úvodu svých pěkných skript zhruba toto"V době, kdy jsem začínal s akupunkturní praxí, přišla za mnou do ordinace na akupunkturu žena s úpornými letitými bolestmi hlavy. Pečlivě jsem vše zhodnotil a v okamžiku, kdy už jsem měl přesně nalezen bod, přiloženou jehlu a chtěl provést vpich,  zazvonil telefon. Abych nemusel pracně hledat bod znovu, přiložil jsem pacientce ruku na jehlu se slovy , ať v tom místě jehlu na těle drží, že se hned vrátím. Ovšem nutno přiznat, že při telefonování jsem na paní zapomněl a přišel asi za 20 minut. Paní seděla s blaženým úsměvem na tváři a jehlu dlouhou několik cm měla vpíchnutou v krku skoro celou. Řekla mi, že tak dobře jí nebylo už roky! Opatrně jsem jehlu vyndal..." MUDr.Kajdoš celou tuto příhodu uzavírá tím, že říká : "To ovšem byl za mou dosavadní praxi jediný výsledek dosažený tak lehce a elegantně. Vše další i když bylo úspěšné je výsledek dřiny, pracného studia, zkoušek a také chyb"

Konec citátu a omlouvám se jestli není úplně přesný, psal jsem to po čtrnácti letech jen tak z paměti. Ano přátelé, z chyb je se nutno učit, na těch se učí velmi dobře. Semináře, ať akupunkturní či psychotronické, které jsou naplněny příspěvky typu autoóda na vlastní dokonalost věřte mi nebo ne, jsou k ničemu. 

Takže věřím, že i Vy všichni čtenáři následně uváděných informací svými kritickými příspěvky přispějete k tomu, abychom se učili všichni. Protože o tom to je... .

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.