Poznání

cayce portret

Edgar Cayce

Američan z Virginie žijící v létech 1877-1945, takže pro některé z nás ještě současník. Ač to zní jako sci-fi, skutečnost je opravdu taková, že v útlém dětském věku na něm provedla cílený pozitivní zásah jiná entita, patrně nepozemského původu (snad zástupce Nejvyšší Moci?). Tím mu bylo umožněno, aby se v mírném hypnotickém spánku "spojil" s UIP, tj. vesmírnou informační databankou, eventuálně s mozky jiných lidí - kdekoliv na světě. Takovým způsobem získával celý život až do své smrti velmi cenné informace, které se ponejvíce týkaly zdravotních problémů lidí. Asi se v tomto výrazu opakuji, ale slovo "nedostižný" se pro dílo vypracované E - Caycem zcela přesně hodí a to v celé šíří svého významu. Dokázal takto totiž velmi precisně určit (diagnostikovat) příčinu zdravotních potíží těch, kterými byl o to požádán. Ve výkladu určeném dané osobě, jak jeho mluveného slovu v hypnotickém spánku říkali, odhalil nejen primární příčinu zdravotních potíží jak už bylo řečeno, ale s tím zároveň popsal i mechanismus vazby daného zdravotního problému na celý organismus člověka. To však byl teprve začátek výkladu. Pokračoval tím, že určil lék už hotový, nebo jeho složení. Nebylo žádnou zvláštností, že složení substancí bylo nezvyklé a nikdo jej dosud neznal. Došlo například i k takové kuriózní zvláštnosti, že jako terapeuticky účinnou stanovil přípravek, který byl jistou farmaceutickou firmou před několika dny teprve vyvinut, neměl ani jméno, byl dosud uložen v trezoru, vědělo o něm jen pár lidí z vedení firmy a teprve se ho chystali testovat. Další jím poskytnuté informace se týkaly způsobu a času užívání léčiv, či nějaké z mnoha možností manuální terapie, kdy často bylo ve výkladu i zaneseno do detailu přesné složení masážní směsi atp. Výklad býval ukončen prognózou, jak se bude zdravotní stav měnit a rovněž tak byly poskytnuty velmi důležité informace týkající se doporučení možné úpravy či změny stravy, životního stylu a to proto, aby už napříště k podobným zdravotním problémům nedocházelo.

Nepřipadá vám to místy jako vystřižené z pohádky? ano!; ne? - můžete se k tomu naších stránkách vyjádřit viz. Fórum uživatelů. Naštěstí pro nás pro všechny, měl Cayce kolem sebe několik chytrých lidí, kteří ihned pochopili tu velkou moudrost a zásobárnu informací obsažených ve výkladech. Vše co řekl "když spal" je zaznamenáno, utříděno a zkatalogizováno. Od té doby je v USA ve státě Virginia knihovna, kde je vše uloženo.

Pro nás - pro Česko i Slovensko je důležité, že knihy které z jeho výkladů, závěrů a úvah ( ba dokonce i jakési psychotronické výzkumy ) vznikly, jsou z dosti velké části přeloženy do češtiny. Některé jsou i ve slovenštině, ale o tom nemám až takový přehled. Ostatně jako starému Čechoslovákovi je mně zcela jedno, ve které z těchto dvou jazyků to čtu.

Dosti velká část Cayceho výkladů se totiž dá použít obecně. Vznikly tak jakési "kuchařky", ze kterých se dá čerpat téměř do nekonečna. Takové a podobné "kuchařky" jsou pro uživatele připraveny i v mnoha jiných oborech lidského konání a záleží pak jen na člověku samém - jak s tím vším naloží... .

Možná vás napadá po dobu čtení těchto řádků jedna otázka; Kdo v občanském životě Edgar Cayce byl? Byl to fotograf..., ale ty praktické výsledky - ty mluví samy za sebe... .


 chamber 15

Wingmakers

Téměř před 27 lety byly nalezeny záhadné předměty, které vedli k jednomu z nejspletitějších vědeckých a antropologických objevů, jaké kdy byly udělány. Tajné, nepotvrzené oddělení NSA - odpovědné za mimozemské kontakty a přizpůsobení jejich technologií - získalo objev pro své laboratoře, za účelem vedení své vlastní výzkumné činnosti. Tato tajná organizace je známá pod jménem Advanced Contact Inteligence Organization (ACIO), a dosud se těší ze své téměř úplné anonymity.

Objev, který byl v kruzích ACIO nazván Projekt Ancient Arrow, obsahoval dvacet tři komor s propojovacími chodbami, které byly vyhloubeny v obrovské, přirozené skalní struktuře v jednom vzdáleném kaňonu v Novém Mexiku. Uvnitř této masivní a velice dobře ukryté struktury byly neuvěřitelné artefakty kultury, neurčitého původu. V každé komoře se našla nástěnné malby, různé cizí technologie a zvláštní, zašifrované hieroglyfy. Objev vypadal v mnoha směrech jako muzeum historie cizí rasy. Mezi výzkumníky se mu začalo říkat "Mimozemská časová schrána" (Extraterrestrial Time Capsule - ETC).

Kvůli radiokarbonovým rozborům bylo zpočátku předpokládáno, že tuto časovou schránu zanechali mimozemšťané, kteří navštívili Zemi v osmém století našeho letopočtu. Nicméně, až do roku 1997 šifrovaný jazyk a další předměty nalezený v lokalitě odolávali každému pokusu vědců z ACIO o rozluštění. Teprve po rozluštění písma bylo zjištěno, že časovou schránu postavili bytosti z budoucnosti lidstva, kteří byli znalí interaktivního cestování časem. Tyto bytosti samy sebe nazývají Tvůrcové Křídel (WingMakers).

Jeden z vědců z ACIO, který byl zapojen do vývoje překladových tabulek projektu Ancient Arrow, v prosinci roku 1997 zběhl, a následně odhalil tento tajný projekt novinářce, která je v materiálech Tvůrců Křídel nazývaná Anna. Anna je autorkou internetových stránek (www.wingmakers.com) a po dohodě se zmíněným vědcem, umístila tyto materiály na internet, pro účely poskytnutí údajů o časové schráně Tvůrců Křídel každému, kdo chce vidět, slyšet a číst o jejich dráždivém a provokativním odkazu.

Na těchto stránkách je množství informací o filosofii, fotografie, poezie, údaje o nové fyzice, hudbě a předmětech, pocházející z časové schrány Tvůrců. Tento objev byl poskytnut celosvětovému publiku zveřejněním na Internetu v prosinci 1998. Prosím, zacházejte s těmito materiály s respektem a prohlížejte je s otevřenou myslí. Než posoudíte kvalitu těchto materiálů a celého nálezu, vřele doporučuji, abyste si předtím přečetli přepisy rozhovorů mezi Annou a dotyčným vědcem. Příběh čtěte úplně nakonec. Tento vám poskytne pozadí tohoto důležitého objevu.

Jestliže čas dovolí, postupně sem budou přidávány další informace. V současné době žije Anna velice osaměle, kvůli možným důsledkům ze strany ACIO a NSA, takže buďte trpěliví vzhledem k zveřejňování dalších materiálů. Není uveden žádný e-mail, nebo telefonní kontakt na kohokoliv, kdo je spojen s vývojem těchto stránek. Administrativní a technické kontakty na doménu wingmakers.com, nejsou ve spojení s těmito stránkami a jejich obsahem. Prosím, respektujte jejich soukromí. Děkuji.

(Poznámka od Anny: Pro ty, kteří budete číst tyto materiály poprvé, prosím, buďte trpěliví s tímto odhalením Tvůrců a jejich časové schrány. Není to příběh, který by šlo jednoduše pochopit, nebo povykládat. Při prohlížení těchto materiálů bude zapotřebí vaší velké trpělivosti a vytrvalosti. Trvalo mi to šest měsíců, než jsem vnikla do terminologie Tvůrců a do podstaty jejich příběhu. Je to ohromný příběh, nic podobného jsem předtím nezažila. Je hoden času a úsilí na jeho prozkoumání, a jestliže tak uděláte, nebuďte překvapeni, jestliže věci ve vašem životě naberou zcela novou perspektivu. Tyto materiály to umožní, pokud strávíte nějakou dobu jejich zkoumáním. Doufám, že tak uděláte.)

Více se dovíte na stránkách , které jsou věnovány Wingmakers - Tvůrcům křídel

www.wingmakers.com 

www.wingmakers.sweb.cz

 


 

 

tesla portret

Nikola Tesla

Tento článek je směsí dostupných materiálů, zejména Raye Rovovy kompilace a studie Teda Wise o životě Nikoly Tesly.  Má sloužit jako základní informace bez nároků na úplnost informací.

Nikola Tesla se narodil 10.7.1856 v Smiljanu (Chorvatsko). Jako jeho datum narození je někdy uváděno i datum 9.7.1856, sám Nikola uvádí ve svých pamětech, že se narodil v noci. Již jako student byl považován za mimořádně nadaného a velmi podivínského člověka. Absolvoval postupně základní školu, reálné gymnázium, pak vyšší reálné gymnázium v Carlstadtu, polytechniku ve Štýrském Hradci a své vzdělání završil studiem filosofie na pražské universitě. Teslovo studium provází teoretické i praktické spory s vyučujícími a profesory, traduje se výrok o komutátorovém dynamu, jímž šokoval profesora fyziky na polytechnice: „Dokážu, že tento mechanismus jest překonán a veškerá věda s ním spojená jest již přežitá - Jako že se Nikola Tesla jmenuji!“

Profesní kariéru zahájil Tesla v Budapešti v roce 1880 v tamní telefonní společnosti. Hned následující rok je jmenován (v pouhých pětadvaceti letech) vedoucím první telefonní ústředny v Uhersku. Poloúřednické místo mu ovšem nepřinášelo potřebné uspokojení, ani rozmach pro vědeckou práci. Odchází proto do Německa a následně do Francie. Ve Francii se seznamuje s blízkým spolupracovníkem T. A. Edisona - C.Batchellorem a zřejmě na jeho popud odjíždí v roce 1884 do USA do Edisonových laboratoří. Slibně se rozvíjející spolupráce obou průkopníků rozvoje elektroenergetiky je ale vbrzku narušena a z Edisona a Tesly se stávají konkurenti a nepřátelé na život a na smrt. Příčinou neshod jsou rozdílné názory na možnost dalšího rozvoje stejnosměrné energetiky a velmi pravděpodobně i finanční neshody ve financování projektu zvýšení účinnosti dynam, který Tesla pro Edisona vedl. Tesla odchází z Edison Labs a s propůjčeným kapitálem průmyslníků Carmena a Hoadleyho zakládá Teslovu světelnou společnost. Avšak ani zde, i přes silný balkánský Teslův temperament a jeho víru v lepší využitelnost střídavého proudu to nevede ke stabilní spolupráci a majoritní vlastník firmy Carmen nakonec Teslu propouští. V rámci objektivity budiž podotknuto, že se jedná o období hospodářské krize 1885. Tesla se nějakou dobu živí jako kopáč.

Někdy v roce 1887 se Teslovi podařilo přesvědčit o výhodách střídavého proudu dalšího mecenáše - A. K. Browna, který Teslovi poskytnul prostředky na zřízení vlastní laboratoře. V ní Tesla v rekordně krátké době vyvinul základní soupravu střídavých elektrických strojů - alternátor, transformátor a motor, které 16.5.1888 předvedl na semináři Amerického institutu elektroinženýrů. Tato prezentace zaujala G. Westinghouse natolik, že nabídnul odkoupení Teslových patentů za v té době stěží představitelný milión dolarů. Ve stejném institutu pak v roce 1891 Tesla poprvé předvádí svůj transformátor a demonstruje vysokofrekvenční přenos energie bez pomoci nutnosti vedení proudu kovovými vodiči.

Roku 1892 se Tesla vrací do Evropy kvůli onemocnění matky. Po její smrti se odebírá do poustevny ve Velebici, zřejmě v doprovodu svého strýce, mnicha. Do USA se vrací v roce 1894, kde urovnává své vztahy s firmou Westinghouse, a téhož roku pro Westinghouse získává lukrativní zakázku na využití Niagarských vodopádů, pro stavbu vodní elektrárny a zásobování New Yorku elektřinou. 13.3.1895 za ne zcela vyjasněných okolností přichází Tesla o svou laboratoř, která kompletně lehla popelem. Brzy nato mu vlivný představitel firmy Morgan nabízí finanční spolupráci s tím, že bude mít 51 % podíl na zisku a odkup jednapadesátiprocentího podílu zisku z Teslových patentů, což Tesla ve finanční tísni přijímá. Zřejmě z těchto peněz financuje i výstavbu dnes legendární dřevěné laboratoře v Colorado Springs (1899) s devadesátimetrovým stožárem a ohromným vf transformátorem s průměrem cívky primárního vinutí 16 metrů! Z peněz Morganů měla být financována i obří laboratoř ve Wardenclyffe, kde skutečně byla zahájena výstavba a provedena část plánovaných experimentů s bezdrátovým vf energetickým přenosem. Zájem Mogranů ovšem opadl po úspěšných Marconiho pokusech v roce 1901. V důsledku výpadku financování se Tesla ocitá v těžkých finančních problémech. Pokouší se svými vynálezy zaujmout vládu USA, není ale pochopen. Naopak zásadově odmítá bolševické emisary, nabízející mu financování jeho práce v SSSR. Tesla vede osamělý podivínský život a umírá 7. ledna 1943.

Tolik víceméně oficiální životopis, dle řekněme biografické novely Teda Wise Tesla (Turner Publishing, Inc., 1994). V Teslově životě se ovšem vyskytuje množství ne zcela objasněných epizod a aktivit, kolem nichž se rozestírá směs dohadů, polopravd, mystifikací a velmi pravděpodobně i cílených dezinformací. O mnohé z Teslových aktivit se totiž intenzivně zajímaly i mnohé vlády a zcela jistě i armáda USA. Teslova myšlenka bezdrátového přenosu energetického toku o vysoké hustotě na velké vzdálenosti zcela jistě zaujala i jiné skupiny, než specialisty na vf přenosy. Relativně velkou publicitu získaly dva (nepotvrzené) experimenty - první z nich je datován červnem 1908. Mělo jít o pokusy s přenosem směrovaného energetického paprsku. Při experimentu v čase Pearyho expedice, kde mělo údajně, vinou nevhodného zaměření jedné z antén, dojít k vychýlení paprsku a místo do cílové oblasti, byl nasměrován do regionu Podkamenné Tunguzky v Sibiři. Druhým často zmiňovaným ale nikdy nepotvrzeným experimentem je pokus o zneviditelnění plavidel pomocí vysokoenergetických vf elektromagnetických polí z roku 1943, známy jako Philadelphia experiment, na němž se měl údajně podílet i A. Einstein. Pohybujeme se ovšem v oblasti čirých spekulací. Faktem je, že Tesla byl myšlenkou vysokoenergetických přenosů fascinován a jejich ověřování tvořilo velkou část z experimentů, prováděných v Colorado Springs i ve Wardenclyffe. Rozměry používané aparatury vyvolávají respekt i dnes, stejně jako dosahovaná intenzita pole.

Záběr Teslovy invence je velmi široký a mnohé z jeho vynálezů jsou (z jisté části i vinou Teslovy skromnosti a nechuti k publikační činnosti) připisovány jiným. Z významných vynálezů je třeba jmenovat objev točivého magnetického pole, objev fyziologických účinků vysokofrekvenčních polí (jiskrová diatermie - 1891), bezdrátová telegrafie s využitím velmi dlouhých vln, bezdrátové řízení (realizováno dokonce i dálkové ovládání lodi), praktické uplatnění našel například vynález zářivkové trubice. Zásadní Teslovy vynálezy jsou ale tři - asynchronní motor, transformátor a tzv. Teslův transformátor - geniální konstrukce vysokofrekvenčního vn transformátoru s rezonanční vazbou. Tolik zahraniční materiály.

My si myslíme, že Nikola Tesla je dodnes nedoceněný a spousty dnešních vědců vypadají v porovnání s ním, jen jako učni (i při vší úctě k dnešní vědě). Ve výčtu naprosto geniálních a dodnes nepochopených Teslových vynálezů zde chybí jeho speciální kondenzátor a bifilární cívka.

Ještě je také nutno přidat to, že patrně N. Tesla byl jeden z mála lidí na světě, který pochopil podstatu gravitace. Pokud ovšem nepatříte k té „zajímavé“ skupině lidí, kteří si myslí, že stačí, když má nějaký šutr dostatečně velkou hmotnost a ejhle už má sám od sebe gravitaci…

S Teslou nemají problémy jen dnešní vědci, ale táhne se to již pěkných pár let zpět. Jak jinak lze vysvětlit, že v knize Moderní fyzika od R. Fauknera, II doplněné vydání z roku 1940, Knihovna „Laboratoře“ svazek 1., která je velmi pěkně udělaná a dá se z ní učit i dnes. Najdete v ní totiž vše; Kompletní mechaniku, Vlnění hmoty, Termiku, Elektřinu a magnetismus, Atomistiku a Elektromagnetické vlnění, u jednotlivých oborů je pak vždy několik slov o objevitelích daných jevů a technik. Nikola Tesla zde však naprosto chybí, no není to nějaké divné?... Protože o spoustě věcí v této knize popsaných, by se vlastně nebýt N. Tesly asi ani nepsalo, kdo ví… Třeba by je vynalezl někdo úplně jiný. V každém případě je to celé nějaké zvláštní.


 
wiesner portret

 

 


Spisovatel Ing. Ivo Wiesner (1933-2008)

Ivo Wiesner (20. 7. 1933 v Opavě) absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa.

 

Napsal tyto knihy:

Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra. Napsal i několik článků uveřejněných v časopisu Skryté skutečnosti.

 

Ing. Ivo Wiesner o sobě říká:

 

Chemie a chemické inženýrství jsou exaktní a vysoce sofistikované obory, kde podle všech vědeckých zákonů by měly zcela neochvějně platit známé fyzikální, chemické a matematické zákony. Po většinu času tomu tak je, leč čas od času vznikají situace, kdy známé a spolehlivě odzkoušené zákony přestávají platit a určité oblasti mikrokosmu se začínají chovat chaoticky. Pokud se tak stane jednou či dvakrát, vědec to připíše vlastní chybě či nepozornosti během experimentu. Pokud se chaotické stavy více či méně pravidelně opakují a stávající vědecké poznání příčiny nesouladu nemůže objasnit, může vědec postupovat tak, že celý problém uschová do nejnižšího šuplíku svého pracovního stolu, nebo zbystří všechny smysly a začne hledat “proč se tak děje”. Postupně se dobere poznání, že člověk není tvořen pouze fyzickým tělem a mozkem s výraznými egoistickými tendencemi, ale je součástí stvořeného světa a jako takový vlastní darem od Stvořitele schopnosti, které je nutno probudit a používat ku prospěchu dobré věci. Při hlubším pátrání zjistí, že vysmívané “perpetum mobile” není zas tak velkým nesmyslem, protože existují vyšší dimenze ve kterých hraje hmota podřadnou či nulovou roli. Projde-li jednou nechtěně “časoprostorovým kontiuem” do paralelní dimenze, přinutí ho takový otřesný zážitek vyrovnat se s tím a tak použije svůj mozek a nástroje jimiž jej věda vybavila, aby pátral po příčinách a souvislostech. Zjistí, že v podobném zážitku nebyl sám, ale mnozí před ním, ale ti o tom neradi hovoří, neboť kolem nás je stále dost povrchních dogmatiků a demagogů majících zřejmě za svůj životní cíl ničit a zesměšňovat vše, co neleží v úrovní jejich omezené inteligence. Když jsem četl různá znevažující hodnocení knih Dänikena, Součka, Bergiera a jiných odvážně myslících autorů, pocházející od zavedených marxisticky orientovaných kritiků a neochvějně “exaktně” myslících vědců o jejichž skutečném vědeckém přínosu jsem sám měl vážné pochybnosti, byl jsem jemně přinucen svým “alter ego” k analýze existujících názorů i tabuizovaných pravd. Použil jsem k tomu řadu vědeckých nástrojů mimo jiné systémové informatiky a logiky, které jak se zda dnes mnoho vědců nepoužívá či nezná. Předně je to “systémová analýza”, které jsme dříve říkali “strategická analýza” či “hloubkový rozbor souvislostí”, která je tak stará jako Alexander Veliký, možná i starší. Neméně podivuhodná a systémově použitelná je i matematická teorie chaosu a další nástroje. Během konfrontací názorů zmíněných autorů a jejich kritiků jsem si postupně vytvořil názor, že i když například pan Däniken nemá vědecké a technické vzdělání a tak některé jeho argumenty mohou vyznívat naivně, má v podstatě pravdu. Jeho kritici se mýlí, neboť jsouce zatíženi intelektuální leností a omezeností svého rozhledu, často ani nejsou dostatečně informování o tom co sami kritizují. Posléze jsem dospěl do situace, že mám po ruce spoustu informačního materiálu a analýz, které by bylo škoda uložit do šuplíku. Byl jsem zvědav na reakci objektivně založených čtenářů a tak jsem šel na trh se svou kůží, dost zjizvenou z četných soubojů provázejících početné oponentury, kterých jsem absolvoval několik set. Když jsem pozoroval akce českých Sysifů a četl jejich články, nebo proslovy některých předních akademiků, dospěl jsem k názoru, že hlupákům se nesmí ustupovat a je stále dost dobrých důvodů proč Pravdu, Lásku a Porozumění hájit a mezi lidmi rozšiřovat. A to je hlavní důvod proč své knihy píši, třebaže nejsem tak dobrý spisovatel jako mnozí jiní, kteří zatím nenašli svoji někam založenou odvahu.