AQUA FORTE Speciál - ucelená studie

Bioaktivovaná voda BIAV - voda s životní energií

 

Tato STUDIE JE UVEŘEJNĚNA JIŽ OD ROKU 1992 a vztahuje se k ranným generacím vod z té doby.

Dnes se vyrábí VODA 6. GENEARACE, která se jmenuje AQUA FORTE SPECIÁL a je ve svých účincích podstatně silnější, než generace vod předešlých.

Ještě jsme se nedostali k revizi studie aby odpovídala současným poznatkům, což v budoucnu napravíme.Ucelená studie


|

Úvod k bioaktivované vodě (BIAV)

| 2 |

Dávkování a délka užívání BIAV

| 3 |

Počátky technologie bioaktivace vody

| 4 |

H2O v lidském organismu

| 5 |

Průmyslový vzor pro technologii výroby BIAV

| 6 |

Zázračné uzdravení pomoci vody

| 7 |

Fyzikální analýzy aktivovaných vod

| 8 |

Psychotronické zkoumání aktivovaných vod

| 9 |

Souvislosti mezi volnými energiemi a aktivovanými vodami

| 10 |

Jednotlivé energetické frakce volných energií

| 11 |

Účinky aktivovaných vod na lidský organismus

| 12 |

Testování účinků BIAV pomoci termokamery

| 13 |

Děje po vypití BIAV

| 14 |

Možnosti zvyšování bioenergetického potenciálu člověka pomoci aktivovaných vod

| 15 |

Lidská aura - "focení", vidění

| 16 |

Molekula vody H2O

| 17 |

První vize umístění nakumulované volné energie do vody 

| 18 |

Další výzkum

| 19 |

Aktivační systém a popis vlastní aktivace vody

| 20 |

Vývoj nových technologii pro zviditelnění aury a Kirilianová elektrofotografie?

| 21 |

Parametry aktivačního pole

| 22 |

Výhledy do budoucna...

| 23 |

Dostupnost BIAV

| 24 |

Znalecký posudek na BIAV 

 

| 1 | 

Úvod k bioaktivované vodě ( BIAV )


Místo úvodu - "jak by asi mohl vypadat příhodný informační letáček k produktu společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) k bioaktivované vodě, v případě, že by byla schválena pro prodej v obchodní potravinové síti".


Vážení přátelé,

společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) provádí již delší dobu výzkum v oblasti praktického využití Volných energií v přírodě.

Součástí tohoto širokého výzkumného programu je užití těchto energií pro zdraví člověka. V jeho rámci byla společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) vyvinuta unikátní technologie, pomocí které se vyrábí bioaktivované vodě.

Speciálními tzv. aktivními tvarovými zářiči je ve volné přírodě selektivně vybrána a zkumulována jedna z tzv.Volných energií do stabilního energetického útvaru s vysokým potenciálem. V tomto prostoru je pak následně energeticky sycena (v originálních obalech) pitná voda, minerální vody apod. Po nasycení bioenergií si voda tuto novou vlastnost zachová beze změny po dobu minimálně dvou měsíců. U bioaktivovaných tekutin se nemění skladovací podmínky a jednorázovým převařením bioaktivovaná voda (dále jen BIAV ) pro přípravu čaje, kávy apod. se účinnost BIAV  nemění.

Svou kvalitou je tato energie téměř identická s energií obsaženou v lidském organismu např. v akupunkturních drahách, kterou Číňane nazývají čchi.

Po požití vody přejde energetický potenciál z vody do organismu (max. do 5 minut). To se projeví zvýšením celkového bioenergetického potenciálu člověka. Znamená to, že se doplní nejen vnitřní biopole, ale také se podstatně zvětší  a upraví vnější bioenergetický obal člověka, známý jako aura. Tím dochází ke ztrátě únavy, zvýšení psychické i fyzické výkonnosti (někdo to dokonce přirovnává k pocitu, jako by se dobře vyspal). Sensitivní lidé dokáží tyto fenomény velmi citlivě subjektivně vnímat.

Energetická disharmonie je součástí všech onemocnění člověka. Navíc při těžkých a chronických zdravotních problémech dochází k většímu úbytku biopotenciálu a organismus člověka tím samozřejmě hodně strádá. Určitě jste se už alespoň něco málo dozvěděli o tom, že biopole je pro život člověka zrovna tak základní věc jako třeba dýchání nebo oběh krve. Současně musí však být kvalitní a v dostatečném množství. Vždyť v čakrách, oněch sedmi tajemných dnes ještě ne úplně probádaných energetických centrech člověka tkví jak možná ještě nevíte tajemství zdraví, zachování vysoké dlouhověkosti a mládí!

V BIAV je nashromážděno obrovské množství výše uvedené  přírodní energie, proto má její pití kladný vliv na celkové energetické posílení organismu, což se projeví nejen oněmi subjektivními dobrými pocity (viz výše), ale hlavně díky dostatečnému energetickému potenciálu (až přebytku) se spustí v těle léčebné procesy, na které nebylo dříve "dost síly" ! Stává se, že někdy už druhý až třetí den  užívání BIAV se organismus natolik posílí, že dochází ke spontánnímu vylučování toxických látek, tak jak se to stává až při delším užívání čistých ovocných a zeleninových šťáv a podobných očistných kůrách.

Při užívání BIAV může také docházet i k přímému vytlačování patogeních energií

z organismu ven. To vše významně přispívá k nastolení

ENERGETICKÉ HARMONIE  =  ZDRAVÍ

Z výše uvedeného vyplývá, že BIAV zrovna tak jako akupunktura a podobné bioenergetické léčebné metody není sama o sobě lékem, (jako např. medikamenty, byliny apod.), ale vytváří a udržuje v těle takové podmínky, které jsou nutné pro ozdravné procesy v organismu.

 

BIAV proto doporučujeme pro posílení organismu a  VYVOLÁNÍ  AUTOLÉČEBNÝCH  PROCESŮ  v každém věku

BIAV svým působením přináší úlevu nejen NEMOCNÝM, ale výborně posílí  SPORTOVCE  A  TĚŽCE  PRACUJÍCÍ

BIAV svými účinky působí tonizačně nejen u stresy postižených MANAŽERů, ale také např. u ŘIDIČů a jiných povolání, kde se vyžaduje velké nasazení se silnou psychofyzickou zátěží

BIAV je díky svým účinkům výborným doplňkem všude tam, kde je jednostranné duševní přetížení - NÁROČNÉ  STUDIUM  A  ZKOUŠKY STUDENTů a pod.

  


Užívání  BIAV  nemá kontraindikaci,
i dlouhodobé užívání 
 BIAV  nevytváří návyk.


 

| 2 |

Dávkování a délka užívání  BIAV  

Určit denní dávku BIAV úplně přesně tak, aby to obecně platilo pro všechny stejně není možné, protože BIAVpůsobí na úplně jiném (bioenergetickém) principu. Z toho důvodu jsou individuální dávky variabilní, tj. pro každého mírně odlišné.

Nicméně pro Vaši orientaci a při získávání prvních zkušeností s pitím vody se můžete řídit níže uvedenými denními dávkami. Jsou stanoveny na základě výzkumu potenciálu bioenergetického pole člověka. Doporučené denní množství BIAV je stanoveno tak, aby za běžných okolností denního života energie uvolněná z BIAV stačila spolehlivě na vytvoření minimálního energetického přebytku.


děti do 6 let              ( + - )  1 - 1,5 dcl  

děti 7 -15 let                    ( + - )  3  dcl  

16 let a více (dospělí)     ( + - )  7  dcl  


V souvislosti se zdravotním stavem lze bez obav denní dávky zvýšit dle osobní potřeby, t.j. na dvakrát i třikrát větší množství. Určitě žádné problémy nikomu nebude činit zjistit si pro sebe optimální dávku BIAV . Tu  každý  lehce určí dle reakcí svého organismu snadno sám. Není v tom nic složitého a není ani nutno mít obavy z předávkování jak už bylo zmíněno. Energie,  kterou do těla dodáme a organismus si ji zrovna není schopen podržet se samovolně odzáří.(Pro ty zvídavější poznamenáváme, že celkové množství bioenergetického potenciálu, které si je daný jedinec schopen podržet nemusí a ani není pro všechny jednotné jak jsme tvrdili ještě před několika lety i my. Je to odvislé od více faktorů a výklad o tom přesahuje rámec tohoto výkladu.) 

V případech, kdy je na těle aura lokálně porušena (píky, eventuálně nehomogenity v biopoli) je možné, že někdy při požití většího množství vody dojde k úniku navíc dodané bioenergie, což je subjektivně vnímáno velmi různě a není to na škodu organismu. Naše společnost  velice ráda přijme připomínky k této problematice spojené s BIAV a případné upřesňující dotazy rádi zodpovíme.

Délka času po který  budete chtít užívat BIAV je odvislá od toho, čeho chcete na svém zdravotním stavu dosáhnout, eventuálně co změnit.

Voda je svým působením (jak již uvedeno) vhodná k užívaní jak při akutních zdravotních problémech, stresech, vyšším psychofyzickém vypětí apod. Zrovna tak je vhodná jako výborná podpora činnosti organismu při dlouhodobých a chronických zdravotních problémech.

 

  PRAVIDELNÝM  DENNÍM  UŽÍVÁNÍM  BIAV , SE  PO  CELOU  TUTO  DOBU  DOSTÁVÁ  VÁŠ  ORGANISMUS  DO BIOENERGETICKÉHO  PŘEBYTKU, COŽ JE  JEDEN  Z  NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH  PŘEDPOKLADŮ  PRO  VYVOLÁNI  AUTOLÉČEBNÝCH  PROCESŮ  V  LIDSKÉM  TĚLE.

   

Ve chvílích, kdy Vás totiž začne něco bolet, tak až na výjimky už dávno před tím v organismu proběhla řada změn (především na bioenergetické úrovni) a bolest je vlastně velmi varovný signál, že je nejvyšší čas na léčení.

 Dopřejte proto svému tělu s  BIAV  dostatek času na regeneraci!  

 

Závěrem si Vám dovolujeme připomenout, že dostatečně dlouhý a kvalitní spánek má v žití člověka nezastupitelné místo. A ať na Vás bude BIAV při užívaní působit jakkoliv povzbudivě - nenahrazuje ani  spánek, ani  odbornou lékařskou péči.  

Společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) Vám přeje s  BIAV hodně příjemných zážitků při nabývaní nové životní síly.

BIAV experimentálně vyrábíme touto unikátní technologií již od r. 1994.

Pro společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) zpracoval Jiří Hlinka

 

| 3 |

Počátky technologie bioaktivace vody

BIAV vznikla na základě výzkumu, který byl zaměřen na předsetbovou bioaktivaci osiv. Jednalo se o osiva obilovin, luštěnin a zeleniny. Tento program byl prubířským kamenem v používání Volných energií  kumulovaných pomocí aktivních tvarových zářičů do silových polí. S osivy obilovin a luštěnin byly prováděny experimenty v zemědělských družstvech a váhy aktivovaných osiv  šly někdy až do tun. Výsledky jsou velice zajímavé a přesto, že byly praktické pokusy dočasně přerušeny vše nasvědčuje tomu, že nyní nastal příhodný čas je obnovit. V čase těchto experimentů jsme se pokusili zasáhnout i do vývoje živých bytostí - kuřat. Získali jsme praxí velmi cenné zkušenosti s ovlivňováním zygoty (zárodku) vejce a to v okamžiku  fáze vzniku živého zárodku ve vajíčku. Tam jsme dosáhli možnosti ovlivnit pohlaví budoucího kuřete. Tady vznikaly první nesmělé myšlenky pozitivně zasáhnout i do metabolismu lidského těla. Samozřejmě ne ve smyslu nějakých šílených mutací, ale takovým způsobem, aby to bylo naprosto bezrizikovým přínosem pro lidský organismus. Anténní systém umožňující vysoce selektivně kumulovat Volné energie  je i zde v tomto případě dodán jednomu z našich členů jako dar jiné entity. Výzkumy a praktické aplikace v dalších letech pak jednoznačně ukázaly, že tento  "dar z venku" má obrovský potenciál co se týče využití v budoucnosti.

Komu takovéto základní hubené informace stačí, zde může se čtením klidně skončit. Ovšem pokud vás zajímá, jak to vše vzniklo, co všechno se dá do vody nakumulovat, co se s tím následně dá dělat a také jak toto dělají jiní a jinde - čtěte dál. Jeví se vám tento popis událostí nereálným, že něco takového nemůže být - jakoby aura nakumulovaná do vody, že je to fantasie?!

Pojďme se tety spolu podívat trochu kolem po světě, po všeobecně známé vlastnosti mnoha pramenů a studánek a to někdy až téměř  zázračným způsobem léčivých. Pojďme pátrat po tom, jaké zvláštní fenomény fungují tam, kde normálnímu smrtelníkovi zůstává údivem rozum stát a zmůže se pouze na konstatování "tomu věřím a tomu zase ne" . No - pokud je to myšleno a bráno jakožto takový přísně osobní subjektivní názor, či postoj - prosím, nic proti tomu. Ovšem, vypouští - li takové soudy oficiální představitelé té, či oné vědy tváříce se přitom, že jen dle jejich soudů fungují zákony fyziky nejen v našem, ale i přilehlém vesmíru, je to na pováženou. Ostatně, to by všichni kterých je tisíce a tisíce a kterým takovéto "zázračné" vody pomohly ku zdraví byli pouhými  zmanipulovanými blázny a simulanty, kterým vlastně nikdy nic nebylo. Je to nějaké zvláštní - že?!

 

| 4 |

H2O v lidském organismu - zajímavé vlastnosti vody

Pro osvěžení, trochu základních údajů o vodě. Všichni víme, že jsme z větší části tvořeni z vody, obecně se uvádí 60% vody,  5% soli,  13% bílkoviny,  18% ostatní organické látky. Takže, kdybychom (čistě teoreticky) absolutně vysušili 100 kg těžkou lidskou bytost, zbylo by jen 40 kg kostí a tkání. Tím se už na začátku mnohé osvětlí. Totiž to, proč je zásah do těla přes vodu tak efektivní - je prostě v těle všude! Voda je jedna z nejpodivuhodnějších věcí na světě! Že bez ní na naší planetě není života, je asi zbytečné se zmiňovat. Často přináší život i smrt současně. 

Víte například, že :

 chování oceánů a moří má svým způsobem charakteristiku živých bytostí?

že se oceán může i zlobit a že je to na jeho auře vidět?

 že s ním jde na určité úrovni komunikovat? 

 že do vody, kterou pijete lze uložit informaci, na kterou pak následně organismus fyziologicky reaguje?

 že když byly v naší republice v roce 1997 katastrofické povodně, voda sebou posléze nesla  i lidské zlo, které následně roznesla všude  tam kam se vylila  s ničivými účinky  a že tyto informační stopy jsou dodnes zjistitelné? 

 že úpravou pH vody se dá výrazně působit na metabolismus těla - pomocí dnes již všeobecně známé tzv. živé a mrtvé vody?

 že přirozený stav vody je, že je alespoň trochu nasycena solemi různých druhů a že když ji těchto solí např.pomocí iontové demineralizace zbavíme, má okamžitě tendenci si tyto soli vzít odkudkoliv např. z krystalické mřížky kovů, přímo ze skla láhve, plyny absorbuje dokonce přes stěnu PVC láhve atp?

 že na základě předchozího fenoménu lze - pozor !!!  pod odborným dohledem vyplavovat  z těla přebytečné soli, které často způsobující obrovské zdravotní problémy např. sklerotizaci čili kornatění tepen?

 že to co nás v lázních nejrůznějšího typu léčí nejsou jen soli a teplo daných pramenů, ale že mnohokrát mají na tom někdy i většinový podíl právě vodou z podzemí unášené energie?

 že energetický potenciál vody, který je senzibily vnímán obzvláště u zdravých toků a moří jako hustá modrobílá aura metr až metr a půl nad hladinou je to co nás lidi léčí, když jsme v moři či si jen tak čachtáme nohy v bystřině?

 že právě tato výše zmíněná aura vody v okamžiku, když se vodní tok začne prodírat se zvýšeným tlakem v podzemí přemění na tolik známou geopatogenní vodní zónu s někdy silně destrukčními účinky na naše lidské biopole?

 že i takovýchto emisí ze spodní vody se dá pomocí speciálních technologií využít pro kvalitní regenerační účely?

 že vodní pára může mít například v elektrárnách i několik set stupňů Celsia a když jako taková je vedena železným potrubím tak ho do červena rozžhaví?

 že když se vodní pára ochladí v prostředí, které je naprosto prachových částic prosté, tak nemaje na čem tvořit kondenzační jádra se ani nesráží?

 že když je voda balená v PET láhvi a důkladně nasycená CO2 tak ji můžete podchladit i na -10 i více stupňů a pořád nemrzne, a že v okamžiku kdy povolíte uzávěr a snížíte tlak plynu zmrzne celá láhev před vašima očima v mžiku?

Určitě se dá ještě přijít na spoustu zajímavých projevů a vlastností vody. Takže na závěr oněch "že" - trochu s úsměvem, věříme, že všichni víte, že lít vodu do kyseliny je blbost !

 

| 5 | 

Průmyslový vzor pro technologii výroby BIAV

Sycení vody Volnými energiemi v přírodě:

V silovém poli energeticky sycená voda jednou či více Volnými energiemi
pomocí aktivních
 tvarových zářičů

viz. Průmyslový vzor číslo zápisu 4278; číslo přihlášky 4329-95; MPT: A01G7/00

 

Název:

Prostředek pro ovlivňování biopotenciálů živých organismů prostřednictvím transportního nosiče, zejména vody. 

Know-how této technologii je výhradně výsledkem práce spol. ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN). Voda se dá totiž sytit energií více způsoby a lidé se tímto zabývají už poměrně dlouho. Přijít tedy s něčím novým, převratným a kvalitním není zas tak jednoduché - proč? Poněvadž už příroda  sama o osobě produkuje širokou škálu takovýchto vod. Už si vzpomínáte? Pohádky jsou tím nacpané - ano - živá a mrtvá voda a s tím i spojené oživnutí už mrtvých lidí. Dále pak staré pověsti  o nejrůznějších léčivých zázračných pramenech a studánkách. Asi mnozí namítnete, no jo pohádky a povídačky... .

Tak pro takové nevěřící Tomáše zde máme od nežijících autorů, ale často i současníků, poměrně velkou řadu knih, kde se popisují už výše zmíněné fenomény v souvislosti s vodou kolikrát jen několik desítek let zpět, nebo i téměř v současnosti. Několika výňatky připomeneme, co vše může voda způsobit a sami uvidíte, že od té pohádkové, která křísila mrtvé nebudeme až tak vzdáleni. 


     
Levitace osoby v prostoru  

Do skupiny přírodně energeticky sycených vod spadají nám všem známé lázně s nejrůznějšími účinky a typy vod. Je pravdou, že zde léčí specifický obsah minerálních solí, plynů a stopových prvků spolu s dalším faktorem - teplem, někdy i velmi mírnou radiací. Málo kdo určitě ví, že nezanedbatelným faktorem je právě léčivý přínos energií nasycených do těchto lázeňských vod. Jak hodně silné mohou energetická zřídla být ukazuje snímek na kterém se vznáší = levituje díky takovému energetickému toku pan Jaroslav Procházka a to v blízkosti staré kašny karlovarského vřídla, jak to bylo zveřejněno v Magazínu 2000 č.4 / 1998. (omluvte sníženou kvalitu obrázku způsobenou několikerým kopírováním) V podstatě nám zde jde o princip, že je taková věc vůbec možná. Více informací k tomuto v Magazínu 2000  v čísle 4.

Voda se dá ovšem nasytit energiemi daleko více než  to umí příroda v lázních, o tom však až v připravovaném pojednání o SAB. I my na Ostravsku ač je to možná pro mnohé novinka, máme také léčivé prameny. Například v Lískovci a Staré Bělé.

     


 

 

| 6 |

Zázračné uzdravení pomoci vody
(protiargumenty těch "co na to nevěří")

No a pak zde jsou slavné Lurdy , s vysoce účinnou léčivou vodou a zázraky.

Zde se poprvé zmiňujeme o zázracích. Na tomto místě si dovolíme si malé užitečné odbočení  od vodního tématu, protože o zázracích bude ještě často řeč. Určitě neuškodí si pár otázek ujasnit. Přemýšleli jste někdy nad pojmem zázrak? Co to vlastně je? Jak se dá definovat? Povětšinou se tento výraz vztahuje k něčemu nadpřirozenému , čímž se má obvykle na mysli, že se něco stalo jakoby samo od sebe, nebo právě zásahem nějakých "vyšších, nadpřirozených či jiných nám nepochopitelných sil."

My ovšem razíme teorii (a časem to budete vidět i v praxi), že čím větší zázrak nebo nadpřirozeno, tím větší je to fyzika, povětšinou kvantová a bez urážky dosti často mimo chápání našich stále se učících mozků. Nic z těchto uvedených fakt se vzájemně nevylučuje! Jinými slovy - ti co se blahosklonně usmívají a myslí si onu známou Werichovu větu "No, no, no, všimněte si prosím, jak jsem tolerantní", nebo zuřivě vystupují v televizních debatách s nejrůznějšími argumenty proti a hlásají třeba že je ta hloupost uráží.


Tak oni všichni by už mohli pochopit jeden základní fakt a to sice:

a)  že je to jejich problém

b)  možná, že už není daleko doba, kdy se takovéto a podobné zázraky budou vyučovat v hodinách fyziky na školách


Teď zpět k Lurdskému pramenu vody. Co se tam vlastně děje a co se děje s těmi lidmi ? Jsou všichni ti lidé kterým voda pomohla jen letitými hypochondry? Je to celé něčí podvod? A co s těmi opravdu zdokumentovanými zázračnými uzdraveními. Skoro ve většině případů články ve kterých se o zázračných fenoménech píše mají jen charakter obecné informace o tom, že paní či pan ten a ten měl nějaký zdravotní problém a uzdravili se požíváním, potíráním či koupelemi dané zázračné vody.

Jsou všichni ti uzdravení lidé včetně těch redaktorů blázni? Určitě s námi budete souhlasit, že ne.

Za každým, zdůrazňujeme za každým procesem musí být a také je nějaký fyzikální základ. 
K tomu ještě jednu větu. I  zde pevně věřím, že se mnou budou souhlasit naprosto všichni. 

Nikde ve vesmíru se nikdy nic neděje z ničeho nic !

První takový nejčastější spontánní protest lidí bývá vyjádřen větou typu: "Na to Já nevěřím",což často vyvolává někdy až zuřivé diskuse. Často se najdou takoví, kteří své tvrzení vylepší ještě o další "svůj" faktor, takže mnohdy potom slyšíme: "No podívejte, tak třeba na akupunkturu já věřím." Diskutující osoba též často dodá. "Na tom by mohlo něco být., ale na takové nějaké divné energie, prosím vás, to snad nemyslíte vážně." A tato lidská bytůstka si ani ve své samolibosti neuvědomí, že právě milostivě schválila třeba tu akupunkturu, kterou milióny lidí využívají už minimálně více jak 2 000 let! Možná víc, já nevím. Však zpět k vodě a energiím. Dále je uvedeno ještě několik často používaných obecných oponentních protiargumentů.

 že tomu nerozumíme

že tomu nevěříme

 že je to proti naší víře

 že se to nedá změřit

že je to šílené

že je to nemožné

že to ještě nikdo neobjevil

že se to neučí na školách

že by to byl převrat ve vědě

že pan učitel ve škole říkal, že to tak není

že to odporuje zavedeným zvyklostem

že když to je fakt fantastické, proč už na to nepřišli Američani nebo Japonci?

a mimo jiné, kdyby to byla pravda, že je to na Nobelovu cenu!

A ví jen bůh kolik těch že by ještě mohlo být. Myslíte si, že ty různé fyzikální fenomény dbají našich lidských lkaní? Je zcela jasné, že ne. Ostatně jinak by ta naše fyzika a poznání zůstala dodnes u placaté Země jako středobodu Vesmíru!

Vezmeme třeba zas ony Lurdy, jako standardního zástupce pro léčivé prameny. Navíc ještě s něčím navíc, co způsobuje ony zázraky.

 

| 7 |

Fyzikální analýzy aktivovaných vod

Necháme-li takovouto lurdskou vodu důkladně analyzovat, obvykle nezjistíme nic zvláštního.
To je,navenek, že je to běžná pitná voda, která se jeví takto: obvyklé pH okolo 7

 vodivost v též obvyklých mezích

 neradioaktivní

 bod varu je stejný

 extinkce - propustnost je stejná

 žádné zvláštní normálně se nevyskytující stopové prvky 

BIAV   po prozáření obvykle používanými vlnovými délkami barevného světla na  současných spektrálních fotometrech rovněž nevykazuje žádné zvláštní odchylky .

Určitě by se našla spousta dalších analýz, které budou nákladné, leč nic neříkající. Jednou naši BIAV zkoumali ve vojenských laboratořích někde na Slovensku - samozřejmě také nenašli žádnou  zvláštní vlastnost, kterou by seBIAV výrazně lišila, přesto je tato voda (a s ní samozřejmě spousta  dalších) něčím výjimečná - protože její aplikace má opravdu pozitivní vliv na zdravotní stav člověka.

 

 | 8 |

Psychotronické zkoumání aktivovaných vod

Jak to tedy zkoumat? Naštěstí tady máme člověka - senzibila s jeho často neobvykle citlivými smysly, silnou intuicí, darem vidět to, co je pro normální smrtelníky zahaleno navždy rouškou tajemství a je neviditelné. Ba dokonce někdy i se schopností vnímat změny v planetárním informačním poli.

Máme tedy vzorek takovéto lurdské vody a zkoumáme psychotronickými metodami její odlišnost od té běžné z vodovodní sítě. Při takovéto technologii výzkumu najednou zjistíme plno odlišných a zvláštních parametrů.

Ve vodě pak nacházíme jakési energie  většinou více něž jednu, voda pro oko jasnovidce září jinak než běžná pitná, někdy má v sobě i jakési informační pole a  hlavně, po vypití se tato energetická kvanta oněch energií (někdy i extrémní množství) uvolní do organismu.

Co to jsou zač a kde se berou, ony tak záhadné energie. Za informacemi z této oblasti prahnou mnozí, nejen my, ale i jiné týmy z USA, Ruska, Japonska, Francie, Slovenska, České republiky a u naší republiky to jistě nekončí. Využití těchto informací je totiž nesmírně široké v každé oblasti lidského konání.

 

| 9 |

Souvislosti mezi Volnými energiemi a aktivovanými vodami

V článcích na jiném místě je pojednáno speciálně jen o těchto tzv. Volných energiích .Protože postupně každý, kdo se seriózně zabývá výzkumem těchto energií zjistí, že ve vodě nachází různě kmitající kvanta něčeho a to na velmi vysokých frekvencích. Vyjádříme - li frekvence kmitů číslem  1x1032 Hz  je  to teprve začátek čísel s tak extrémně vysokým exponentem, a jde to pořád nahoru !

Postupně pak přijde na to, že nějaké z nich (těch energií) jsou produkovány naší Zemí a jiné přicházejí z kosmu. Tím jsme se konečně dostali k vlastní léčivé vodě. Když se totiž vhodné energetické frakce těchto navýsost zvláštních tzv. Volných energiích místem svého průniku shodují ve stejné lokalitě a současně je na tomto místě v podzemí dutina ze které na povrch vyvěrá pramen vody, máme konečně na světě léčivý pramen.Teď jenom záleží v jakém procentuálním množství je ta - která frakce zastoupena a základ pro léčivý pramen je hotov.

Je možné, že jsou zúčastněny i jiné faktory, které se podílejí na fenoménu tvorby toho co v konečné fázi nazýváme léčivým pramenem. Jasné však je už i dnes, že hlavními účastníky jsou zde ony pořád zmiňovanéVolné energie. Moc se o nich neví, vše je ve stádiu výzkumu a asi ještě dlouho bude a jak už byla zmínka v signálním článku o Volných energiích. Po využití jejich potenciálu prahnou vědci z celého světa a většinou jsou tyto výzkumy přísně utajeny. Nicméně, kdyby i někdo z čitatelů těchto řádků přišel s nějakou jinou "šíleností" týkající se geneze atp. Volných energií, nenechte si to jen pro sebe. Podrobnější informace oVolných energiích budou uveřejněny samostatně, takže pro účely pochopení energetické aktivace vod nebudou informace o energiích na tomto místě až tak podrobné.

 

| 10 |

Jednotlivé energetické frakce Volných energiích

 

 vodní

z magmatických krbů

ze studené jaderné fúze ze středu Země

volné elektrické (nezaměňovat s elektrickou energií NN a VN rozvodných sítí) 

vesmírné

sluneční

Jak už bylo výše zmíněno, frekvence těchto nanejvýš subtilních energií se pohybují velmi vysoko a začíná to někde u čísla  1x1032 Hz.

Z tohoto následně vyplývá i extrémně malá l (čti lambda) = vlnová délka => je to vzdálenost kterou v homogenním prostředí urazí vlnění za dobu kmitu T;

jednotka je metr - m.

l = c/f

c = rychlost světla => 300 000 000 m/sec => (3.108 m . s-1)

f = frekvence => počet kmitů za jednotku času (sekundu); jednotkou je hertz - Hz


Pokud si v této chvíli říkáte, "Ale vždyť já jsem ještě nikdy o takových energiích neslyšel není se ani čemu divit."Zmínek je o nich nemnoho. Dostupná literatura v češtině jsou knihy ing. Ivo Wiesnera - "Předpeklí ráje, Světlo z dávných věků, Děti moudrých draků" . Rovněž vynikajícím zdrojem je útlá knížečka Aleše Hrušky - "Paralelní světy". Takže ať se k tomu stavíte jak chcete, Volné energie tady jsou a čekají na využití. A jak už říká ing.Wiesner ve svých knihách, díky některým z nich je o naši Zemi takový zájem... .

Teď vlastně záleží na tom, v jakém uskupení se co do druhu a množství dané Volné energie v souvislosti s vodním pramenem vyskytnou a tím se pak i liší léčivé vody svými účinky na zdraví člověka.


 

| 11 |

Účinky aktivovaných vod na lidský organismus

Účinek se projevuje na několika úrovních:

 Po vypití se už obvykle po 2-3 minutách do metabolismu uvolňují energetické kvanta.

V čase 2-15 minut po vypití rapidně roste lidská aura a to co do kvality i kvantity.

 Zvyšuje se kmitočet celkového energetického pole člověka, do toho je nutno zahrnout komplexně všechny energetické systémy, to znamená energetická pole jednotlivých orgánů, čaker atd.

Synchronně s tímto působením se uvolněná energie chová jako katalyzátor pro proces při němž tělo ve své přirozené funkci přijímá energie z prostoru. Toto je velmi důležitá vlastnost aktivovaných vod obecně. O tomto fenoménu se všeobecně skoro vůbec neví. Jak dále sami uvidíte, liší se někdy dost významně tento katalytický proces přímo úměrně s množstvím a počtem druhů ve vodě asimilovaných energetických kvant.

Po vypití takovéto vody dochází k tomu, že se organismus  dostává do energetického stavu jako by byl zdráv co se týče celkového množství potenciálu a protože od tohoto parametru se odvíjí autoregulační pochody ozdravného charakteru, je to pro tělo velmi důležité.   

To vše pozitivně působí také na metabolismus krve, což se viditelně projeví na termovizním snímku před a po požití BIAV .

 

| 12 |

Testování účinků BIAV pomoci termokamery

K tomuto testu se váže "pěkná" příhoda s lékařem. V roce 1991 jsme ve Vítkovické nemocnici provedli test s termovizní kamerou. Pokus vypadal následovně. Pokusné osobě, která alespoň týden před pokusem nepilaBIAV  byly v klidovém stavu snímány touto  kamerou dlaně s prsty a dále pak i tvář. 

Kamera tím, že má rozlišovací schopnost v několika desetinách oC , dokáže pěkně zviditelnit průtok krve ve snímaných částech těla. 


Změnou barvy je pak viditelně vyhodnocena změna v průtoku třeba jednotlivých částí prstů, jak je vidět na prvních dvou obrázcích:

Termogram ruky před užitímBIAV   Termogram ruky po užitíBIAV
Termogram rukou před požitím BIAV        Termogram rukou po pěti minutách po požití BIAV
     

 

 

...... zde je vidět změna průtoku krve na obličeji

Termogram hlavy před užitímBIAV   Termogram hlavy po užitíBIAV

       Termogram obličeje před požitím BIAV    


 

Termogram obličeje po pěti minutách po požití BIAV


     

Tím se dají velmi dobře sledovat např. průtoky krve v křečových žilách atd. Možnosti jsou široké. Pokusná osoba byla stále ve stejné poloze a klidu. Pomocník jí podal k vypití pomocí slámky 2,5 dcl  aktivované vody  BIAV . To se pak na monitoru termografu projevilo už za 4 - 5  minut  výrazně zvýšeným prokrvením prstů a jak je vidět z dalšího snímku i obličeje. Rozdíl v teplotách byl opravdu markantní. Na snímku je zřetelně vidět, jak se prokrvily i ty části prstů, které byly původně chladné - nedokrvené. (Na vlastních snímcích jsou ony nedokrvené oblasti původně bílé - nevybarvené). Takto tyto děje dobře subjektivně vnímala i pokusná osoba.

Celému tomuto pokusu byl přítomen tehdejší pan primář interního oddělení Vítkovické nemocnice. Po celou dobu se od pokusné osoby i nás nehnul ani na krok a vše pečlivě sledoval z bezprostřední blízkosti. Byl to tehdy pro nás všechny takový příjemný šok, že to co jsme teoreticky předpokládali opravdu tak funguje i ve skutečnosti. Pěkně udiveně doslova zíral i pan primář. Ovšem po mé nedočkavé otázce, "Co tomu, co jste teď viděl na vlastní oči pane primáři říkáte?" jsem utrpěl další šok. Byl ještě větší než ten prvý. Protože pan primář doslova odpověděl: "NIC". Já jsem se však zeptal. "Proč k tomu všemu co jste tady na vlastní oči viděl neřeknete nic?" Následovala odpověď vskutku kuriózní."Nic proto, protože to nemůže být možné.
Takový rychlý účinek nemůže žádná látka mít. To je nemožné."  

Pochopitelně jsem mu okamžitě řekl to, co by řekl každý. "Ale vždyť jste to před chvílí na vlastní oči viděl". Ovšem zbytek této mé poslední věty pronesené k panu primáři už zaznělo v nárazu rychle zavíraných dveří. Pan primář totiž utekl. Všichni jsme stáli v němém údivu jak svérázným způsobem šéf interny řeší situace... .

Nepřipomíná vám to všechno takový ten dosti často používaný způsob oficiální vědy? Vymyká - li se něco předepsaným pravidlům a stanoveným regulím, tak se vše zamlčí, aby se nedej bože nemuselo přiznat, že něco může fungovat jinak než píší učebnice. Eventuálně uznat vynález unikátní technologie vyrobené doslova na koleně. Avšak zpět k účinkům BIAV .

 

| 13 |

Děje po vypití  BIAV

O každé z výše uvedených úrovní na které BIAV působí se dá psát na více - méně samostatné téma, možná k tomu i dojde, což z valné části závisí na zájmu čtenářů těchto řádků. Důležité ale je si v této fázi uvědomit, že v žádném případě nepůsobí BIAV jako lék. A tím i jako taková se nedá předávkovat. Vhodné přirovnání pro působenv  vody v těle je, že je jakýsi startér či obnovitel funkcí těla.Také  startér, je - li už motor v chodu, je zbytečný. Ovšem zde se právě jasně ukazují výjimečné vlastnosti BIAV v tom, že má-li organismus díky svým nějakým důvodům porušené funkce a je to v chronickém - "nevyléčitelném" stavu, tak i zde je na místě použití BIAV a to jako stálého energetického zdroje bez návykového fenoménu a nebezpečí předávkování či vedlejších účinků. To vše z jednoho důvodu. Protože je to pořád energetická záležitost. Co je navíc, to prostě vyprchá. 

Tuto velkou výhodu chemické léky bohužel nemají (a většinou to platí i pro bylinky). O předávkování léků s následnými velmi nepříjemnými účinky na lidský organismus se všichni dovídáme z informačních médií. Nedá se při tom říct, že by to byla nějaká velká zvláštnost. 

 

S energiemi obsaženými v BIAV - je to úplně jinak. Předávkovat se v podstatě nedají, díky tomu, že se jak už bylo zmíněno přebytek odzáří. 

Je to jako s nádobou o objemu 1 litr.
Můžete do ní lít když je plná vody jak dlouho chcete, pořád v ní bude jen 1 litr.

 

| 14 |

Možnosti zvyšování bioenergetického potenciálu člověka pomoci aktivovaných vod

I když i tady je to poněkud relativní. Existují totiž metody jak zařídit, aby člověk se svou pozemskou schránkou byl schopen nakumulovat nepoměrně víc energie než je běžně možné. Když jsme totiž v roce 1992 pořádali cyklus přednášek ve Vítkovickém domě kultury v Ostravě, veřejně jsme tam prezentovali, že jakýsi konečný energetický limit se nedá překročit. Určitě znáte pořekadlo: "Nikdy neříkej nikdy." Jsem moc rád, že to jde, a že jsem se mýlil. Věřte nebo ne, jde úplně všechno!

Ano, dnes už známe metody jak dosáhnout u jedince takového energetického potenciálu, který je více než dvojnásobkem. Rovněž tak extrémně vysokých frekvencí u mentálních příkazů atp. O tom však bude psáno jinde. Je to zde zmíněno, protože se to váže na energie obsažené v aktivovaných vodách.

O aktivovaných vodách si mnozí řeknou:" Tak dokažte že tam ta energie je!"

 

| 15 |

Lidská aura - "focení", vidění

Možná nebudete věřit, ale tyto řádky zde publikované jsou mimo jiné jednou z podmínek  abychom se v plné míře dostali ke zbytku informací potřebných k dokončení rozpracovaného přístroje, jenž bude umožňovat prostému lidskému oku "normálního smrtelníka" vidět auru! Pokud některým z Vás teď běhá mráz po zádech hrůzou k čemu všemu by se to dalo použít - máte pravdu. A pokud si někdo myslí, no to už tady přece dávno je např. AURA-CAMERA 3000 fy Interaktive Europa, Virag  KEG  z Rakouska, můžete být naprosto klidní. Opravdu ty hrozné barevné obláčky kolem hlav, či těl lidí naštěstí nemají s aurou opravdu nic společného,viz obrázek.

  fotoauracamera  

Fundovaný jasnovidec, to je člověk schopný vidět ony "šílené" frekvence lidských biopolí by vám potvrdil, že střídaly by se kolem člověka energoinformační pole v tak jemně řečeno přinejmenším zvláštních konfiguracích - byli by všichni oni lidé s tzv. "vyfocenou aurou"  nejméně psychopatičtí pacienti s ví jen bůh jakými poruchami. Jinak je to docela pěkný "šolich" jak říkáme my Ostraváci, učit lidi na kursech za pěkný balík peněz mačkat spoušť polaroidu. Asi jsem teď pěkně zdvihl adrenalin těm, kteří onu kameru i s kursem mají, ale i já jsem už kdysi naletěl, sice na úplně něco jiného - leč také. Víte co říkal Lazarev (pro ty co to neznají, je to  autor krásně "strašidelných" knih, "Diagnostika karmy 1-4"). "Ztráta peněz je takový jemný způsob jak člověka poněkud přibrzdit, je-li rozjet nesprávným směrem a v podstatě to danou osobu chrání od daleko větších problémů." Takže oni postižení mohou být svým způsobem rádi. Je to taková škola života naostro. "Ale dělejme teď zase chvilku vědu."

 

| 16 |

Molekula vody H2O


molekula vody
Na obrázku vidíte znázornění molekul vody. Je přejatý z jednoho z čísel časopisu Magazín 2000.
 
molekula vody
Takto jsou prezentovány molekuly vody v Encyklopedickém slovníku vydaného Encyklopedickým domem v roce 1999.
 
 

Molekula vody - H2O (tekutina)

 Je jisté, že je - li v aktivované vodě opravdu uložená nějaká energie, tak tam musí být nějakým způsobem vázaná a celé to musí mít nějakou celkovou logiku. Z dostupných pramenů víme, že molekula vody vypadá asi takto: (na obrázku se pracuje).

 Na tomto místě budou zveřejněny v budoucnu zcela unikátní obrázky vnitřních vazeb v molekule vody, (jak to vnímají naší jasnovidci), včetně toho, jak je v H2O vázána Volná energie. S výrobou takovéhoto obrázku, aby to co nejvíce odpovídalo skutečnosti je poněkud více práce. Prosíme Vás proto o trochu shovívavosti, když si na slíbené obrázky budete muset ještě chvíli počkat. 

Naštěstí jsem obklopen lidmi, jejichž nevšední schopnosti umožňují někdy podívat se někdy až do nitra struktury hmoty na atomové vazby, třeba v té molekule vody. Že se vám to zdá šílené, nebo nepravděpodobné? To ovšem je váš problém! A pokud ne, tím lépe.

 

| 17 |

První vize umístění nakumulované Volné energie do vody 

... na ztvárnění vize se pracuje...

 

| 18 |

Další výzkum 

... na ztvárnění vize se pracuje...

 

| 19 |

Aktivační systém a popis vlastní aktivace vody


To jak se energie dostane do vody popisuje následující obrázek:

Zařízení k aktivaci vody   Čtyři antény typu  ANKH, zvané - nilský či egyptský kříž, označovaný jako žezlo bohů z Egypta, jsou postaveny na vhodném místě to je místo se spodním zdrojem Volné energietypu vodní kinetické proti sobě do kříže na obvodu kruhu o 1,44 m v úrovni 98 cm - 1m nad zemí. Průběh vlastní aktivace je následný. Během asi 5 hodin vznikne činností ANKH - to znamená že se nakumuluje extrémně silné energetické pole tvaru koule o průměru 1,5m. Toto silové pole stojí  v prostoru a dotýká se země. Čtyři antény v horizontální rovině neustále doplňují odzářené ztráty a případný  úbytek způsobený odběrem energie přenosem do vody.


Čtyři antény typu  ANKH, zvané - nilský či egyptský kříž, označovaný jako žezlo bohů z Egypta, jsou postaveny na vhodném místě to je místo se spodním zdrojem Volné energietypu vodní kinetické proti sobě do kříže na obvodu kruhu o 1,44 m v úrovni 98 cm - 1m nad zemí. Průběh vlastní aktivace je následný. Během asi 5 hodin vznikne činností ANKH - to znamená že se nakumuluje extrémně silné energetické pole tvaru koule o průměru 1,5m. Toto silové pole stojí  v prostoru a dotýká se země. Čtyři antény v horizontální rovině neustále doplňují odzářené ztráty a případný  úbytek způsobený odběrem energie přenosem do vody.

Know-hov této unikátní technologie je jak už bylo zmíněno vlastnictvím společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN). Do takto vzniklého energetického silového pole tvaru koule se vloží balená voda v PET obalech (obvyklý plast) nebo ze skla. Obaly mohou být i jiného typu, musí však býti vždy z nekovu. Přirozeně je zajímavé ale ne už překvapující, že tvar obalu má značný vliv na délku času po který je  energie v tekutině uchována. Vlastní zaktivování vody trvá 4 až 5 hodin . Po pěti hodinách je proces ukončen ať je voda v jakémkoliv běžném balení. Při aktivaci tohoto typu musí být v klidu. Existují také systémy, kdy pohyb média je podmínkou. (Viz. levitovaná voda a nově vyvíjené systémy spol. ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN)). Energie z aktivačního pole je v molekule vody uložena jak už bylo zmíněno v prostoru mezi atomy vodíku, kde mezi nimi kmitá. 

Jak vypadá aktivace balené vody v praxi vidíte na dalším obrázku:

http://www.astradat.cz/biav/obrazky/syceni.jpg   Snímek je z aktivace, která byla experimentálně prováděna v oblasti Hostýnských vrchů a to přesně na takovém místě, jak je o tom zmínka v 7. části této studie. Jedná se pak o vodu kterou označujeme jako SAB  => Speciálně Aktivovaná Biovoda. Věřím, že už jsou Vám zřejmé ony zde naznačené souvislosti. Ano, pokud by v dané lokalitě kde vidíte na snímku umístěný aktivační systém vyvěral z podzemí vodní pramen, můžeme zde téměř se 100 % jistotou tvrdit, že by měl silně léčivé vlastnosti.


Energetické pole samo o sobě je velmi silné. Ovšem protože dosud nejsou na světě přístroje umožňující měření takovýchto vysokých frekvencí, jsou následující údaje na jedné straně hypotetické, ovšem na straně druhé se praktickými pokusy a důkazy snažíme těmto údajům dát váhu a vědecký základ. Možná vás napadá, co to v praxi znamená. Správná otázka!

 

| 20 |

Vývoj nových technologii pro zviditelnění aury 
a Kirilianová elektrofotografie

Je to výzkum a vývoj v oblasti přístrojové techniky, která umožní změření, zviditelnění a nafocení těchto energií obecně - a to přímo celkem běžnou optikou. Dnes se ovšem spíše používají metody nepřímé. 

Taková nepřímá metoda je například Kirilianova vysokofrekvenční elektrografie.

Kirilianová fotografie   Kirilianová fotografie

Na snímcích vidíme elektrický výboj z prostoru kousek nad objektem, ale přesto, že výboj šlehá z povrchu něčeho co je kolem např. rostlinného semena, lidského prstu a pod., nic to nevypovídá o tom, co to vlastně je "to ono" mezi předmětem a počáteční hranicí výboje. Je to totéž, jako když vás "kopne" elektrický výboj a vy hrůzou hlasitě vykřiknete.To je také takové nepřímé zjištění elektrického výboje. Zjistit pak, zda jde opravdu o elektrický proud je možno až s pomocí měřícího přístroje. I když, i na tomto relativně jednoduchém příkladu se dají fyzikové "vytočit". Čím? Už někdo viděl jak elektrony běží po povrchu vodiče a vytváří tak tok elektrického proudu?

Zde na tomto místě mne napadá, že by možná nebylo ani tak moc od věci podívat se té fyzice tak trochu pod pokličku (a to přesně tak, jak to vědci nejrůznějšího zaměření dělají s oblibou a také škodolibostí psychotronikům.), a ukázat široké veřejnosti, jak mnohé teorie jsou postaveny jen na vratkých nepřímých důkazech, neřku - li na vodě. To už vůbec nemluvím o takových záležitostech, které hýbou celými Vesmíry, jako je gravitace atd.atd., o kterých se fakticky neví téměř vůbec nic - no až na to, že tu jsou!

 

| 21 |

Parametry aktivačního pole

Takže, aktivační pole a jeho parametry prozatím nemůžeme měřit, ale můžeme  je psychotronicky detekovat. Lze použít několik běžných metod ovšem s tím, že na daného  telestéta  musí být spolehnutí. Povětšinou totiž má každý když už ne zrovna  své jednotky - tak to má každá skupina - či škola. Pochopitelně všichni tvrdí , že to jejich vyjádření je nejvhodnější. Zvolili  jsme proto jednotky používáné a známé v celém světě.

elektronvolt - eV
watt - W
joule - J (džaul)

 

Celkový potenciál energetického pole pro aktivaci BIAV pak v těchto jednotkách vypadá následně:
30 x 10-17 Wh => 1,4418 x 10-14 J => 90 keV

 Dynamika částic v tomto poli:

l  1,44 x 10(9-10)m 
f = 3 - 5 x 1012 Hz 

Možná by bylo zajímavé porovnat stejným způsobem i sílu jiných energetických polí, eventuálně  s energií částic v kvantových urychlovačích.

 

Pomoci této složité aparatury urychlovače se současná věda snaží přijít na podstatu hmoty.Speciální pokusné pracoviště v Evropské laboratoři pro částicovou fyziku CERN.Obrázek skýtá dobrou představu o tom, kolik přístrojů je zapotřebí k vázání a usměrňování testovaných částic, jež jsou obvykle urychlovány v trubici o průměru jen několik centimetru, skryté mezi množstvím "krabic" s magnety a detektory v největším pokusném středisku CERN se používá podobná kruhová trubice, která se v hloubce 100m pod zemí táhne v 27 km prstenci kolem ženevského letiště, přes hranice až do Francie, pod předhůřím Alp a nazpět do Švýcarska. Je evidentní, že tak silné a takto strukturované pole není vhodné pro trvalý pobyt člověka. Neuškodí mu, ale u některých jednotlivců se i při relativně krátkém pobytu v něm (při manipulaci s vodou) toto působení projeví jako by byli silně nadopováni kávou. Ale některým ne. To platí třeba pro mou osobu. Mí přátelé říkají, že pořád prostě nemám dost. Obecně se dá ovšem říct, že si na pobyt v takovémto a podobném energetickém poli lidé většinou bez problému zvyknou a nutný čas v něm strávený  pro manipulační úkony není spojený s žádnými problémy. Jsou ovšem  taktéž bytosti, které takováto silná energetická pole vyhledávají. Ale o tom až jindy.

 

| 22 |

Výhledy do budoucna...

Tímto sdělením doufám, že pro mnohé z Vás určitě tyto zajímavé informace zdaleka nekončí, spíše se dá říci, že začínají. Proč? Protože, přestože ač má BIAV v té podobě jak ji prezentujeme velmi zajímavé účinky, dají se s vodou provádět ještě další kouzla. Určitě jste si všimli, že v popisu zařízení, kterým se voda aktivuje je zmíněn jen jeden druh Volné energie. Na jiném místě je zase zmínka o tom, že jich je více. Tedy nejméně 5 druhů. Asi už mnohé z Vás napadá kam mířím. Otázka zní: budou účinky se změnou druhu energie jiné? Ano! Účinky jsou jiné. Dokonce někdy i velmi výrazně!

Dalším zajímavým tématem může být, podívat se tak trochu jinýma očima na lokality, kde jsou vývěry léčivých pramenů. Budeme spolu při hledání toho, jak a čím Volné energie způsobují ty tolik zvláštní účinky léčivých vod.

Tímto způsobem se můžeme podívat na lázně, kterých je na území celého Česka i Slovenska více než dost. Ostatně už snímek vznášejícího se pána o lecčems napovídá.

Pak tady máme literaturu se starými pověstmi a příběhy, jejichž vznik se často datuje 100 až 200 let zpět. Za to patří velký dík autorům, kteří dá se říci, že v hodině dvanácté dokázali od poslední, dnes už vymírající generace pamětníků posbírat velmi cenné informace. Mnozí tomu často se shovívavým úsměvem říkají bajky - povídačky - pověsti a bůhvíjak ještě. Pro nás jsou ovšem takovéto informace velmi cenné. Můžeme z nich dosti často velmi hodně zjistit, protože psychotronice to nedělá až tak velké problémy se trochu vrátit v čase. ( To proto, že čas stejně v té podobě jak se prezentuje neexistuje! Velice pěkně to okomentoval už kdysi pan Werich slovy. "Čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy - do kdy, a co za to." )

Za to bych rád zde poděkoval lidem, kteří se tak skvěle starají o to, aby věci dávno minulé zcela nezanikly v toku času.

Můžeme taktéž porovnávat účinky různých vod, které si z nejrůznějších důvodů činí nárok na to, že mají nějakým způsobem schopnost zasahovat do metabolismu člověka.

Zde můžete, budete-li mít zájem se v této oblasti svým způsobem podílet na dalším poznání. A to tím způsobem, že nás můžete informovat o vodách, které mají dle Vaší úvahy nějaké zvláštní, či atypické positivní účinky na zdravotní stav člověka.

Jak sami vidíte, je toho na zkoumání v této oblasti více než dost. Abych nezapomněl, až bude dotažena do konce naše úplně nová technologie, která se rovněž váže k vodě, bude to určitě spousta zajímavých informací. To všechno nebude jen na úrovni psychotroniky, protože jsme obnovili spolupráci s jistým lékařem, který se bude rovněž a to nemálo podílet na výzkumu účinku aktivovaných vod.

 

| 23 |

Dostupnost BIAV

Vážení čtenáři těchto řádku a to nejen s psychotronickým zaměřením. Rádi uvítáme, když BIAV bude zkoumat více lidí s nejrůznějším zaměřením, které tato problematika vážně zajímá. Tím se zvýší šance přijít na způsob, jak u vody typu BIAV , ale i jiných podobných vod verifikovat její vlastnosti. Jedná se pochopitelně o způsoby a to hlavně takové, které by dnešní fyzika i medicína konečně uznala.

 

 

 

| 24 |

Znalecký posudek na BIAV

Doc. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc
znalec z oboru:
ochrana přírody, odvětví ekotoxikologie
a
ekologické aspekty znečistění životního prostředí
Bydliště: Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 20
PSČ 704 00


ZNALECKÝ POSUDEK

v souvislosti s hodnocením kritérií jakosti a zdravotní nezávadnosti produktu

BIOAKTIVOVANÁ VODA -BIAV 
v souladu s ČSN 56 7859
 
STOLNÍ VODA


PRODUKT A TECHNOLOGIE BIOAKTIVACE:
ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN)
společnost pro využívání psychoenergetiky v praxi
Sdružení Ostrava - ČR
Box 22, 700 47 Ostrava - Výškovice
Ostrava, červenec 1996
Počet stran: 13


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSUDKU:

Zadavatel:

ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN), společnost pro využívaní psychoenergetiky v praxi, Sdružení Ostrava (ČR), Box 22, 70047 Ostrava-Výškovice,
zastoupena pány Jiřím Hlinkou a Ing. L. Keclíkem, CSc

Předmět:

Posouzení zdravotní nezávadnosti produktu BIOAKTIVOVANÁ VODA, prostředku pro ovlivňování biopotenciálu živých organismů. Posudek je zpracován ve vztahu k ustanovením vyplývajícím z ČSN 56 7859 - STOLNÍ VODAa s ní souvisejícími  normami, s důrazem na objektivizaci hodnocení potenciálních toxických, eventuálně genotoxických účinků.


Zpracovatel:

Doc. RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc soudní znalec 
Počet vyhotovení: 1 orginál + 4 kopie


OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU:

I.) ÚKOLY  VYPLÝVAJÍCÍ  ZE  ZADÁNÍ
II.) POUŽITÉ  PODKLADOVÉ  MATERIÁLY
III.) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTNÉHO PRODUKTU BIOAKTIVOVANÁ VODA
IV.) ROZBOR ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSUZOVANOU PROBLEMATIKOU A POSUDEK
V.) ZNALECKÁ DOLOŽKA


I.) ÚKOLY  VYPLÝVAJÍCÍ  ZE  ZADÁNÍ

Posudek je vypracován na základě zadání zástupců společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava a hospodářské smlouvy za dne 12.6.1996, kterým mi bylo uloženo vypracovat odborné stanovisko soudního znalce ve věci zdravotní nezávadnosti produktu BIOAKTIVOVANÁ VODAv souladu s kritérii, které určuje ČSN pro stolní vody a stavem současného stavu vědeckých poznatků.


Požadavky na znalecký posudek byly dle uvedeného zadání vymezeny takto:

1) Zda
 BIOAKTIVOVANÁ VODA vyvinutá společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava jako prostředek pro ovlivňování biopotenciálu živých organismů, splňuje kritéria určená platnou ČSN pro stolní vody.
2) V případě, že kritéria ČSN 56 7859 (z dubna 1993) a sní souvisejících norem
 BIOAKTIVOVANÁ VODA splňuje, jde o stav trvalý nebo dočasný? Jaký standard požadavků pro manipulaci s balenou vodou, její skladování a distribuci musí společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava garantovat?
3) Jaké zdravotní riziko může představovat energetické sycení originálně balené stolní vody za pomoci aktivních
 tvarových zářičů, při dodržení všech požadavků určených ČSN pro manipulaci s balenou vodou, její skladování a přepravu?


II.) POUŽITÉ  PODKLADOVÉ  MATERIÁLY

 

 1) Dokumentace o technologii společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava užívané k produkci       BIOAKTIVOVANÉ VODY, včetně praktického ověření aktivních zářičů.

 2) Dokumentace společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN), sdružení Ostrava o výzkumných aktivitách v oblasti využití        přírodních bioenergií.

 3) Osvědčení o zápisu užitného vzoru, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, č.přihlášky 4329-95,        č.dokumentu 4278, zapsáno: 18.12. 1995, "Prostředek pro ovlivňování biopotenciálu živých organismů        prostřednictvím transportního nosiče, zejména vody" (majitel: Hlinka J., Hlinková A.,PhMr.,Keclík L.,        Ing.CSc.

 4) I.Sympózium ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY (Téma: Nekonvenčné liečebne metódy), Společnost pre        alternatívnu medicínu na Slovensku, DT Bratislava, Senec, 29.11.-1.12.1990 (Sborník).

 5) ČSN 75 7111: Jakost vod. Pitná voda.

 6) ČSN 75 7600: Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Všeobecná ustanovení.

 7) ČSN 83 0520: Fyzikálně chemický rozbor pitné vody.

 8) ČSN 83 0521: Mikrobiologický rozbor pitné vody.

 9) ČSN 70 3100: Nápojové obalové sklo. Společná ustanovení.

10) ČSN 75 7211: Jakost vod. Kontrola jakosti pitné vody při dopravě, akumulaci a distribuci.

11) ČSN 56 7859: Stolní voda.

12) Toxikologický informační systém IRIS U.S. Enviromental Protection Agency.

13) Daubner, J. (1967): Mikrobiológia vody. SAV Bratislava.

14) Gradavský, Z. (1988): Genoanomální zóny jako architektonicko urbanistický fenomén. Olomouc (překl. z       něm. orginálu).

15) Helma Ch., et al. (1996): Comparative evaluation of four becterial assays for the detection of genotoxic       effects in water samples. Environm. and molec. Mutagenesis, vol.27, suppl.27, p.30.

16) Kafka B. (1947): Nové základy experimentální psychologie. Česká Skalice.

17) Lutze-Mann, L.H.,J.D.Tucker,M.J.Ramsey,I.P. Samuels, R.A. Winegar (1996): Is Space flight injurious to       your Helath. Environm. and Molecul. Mutagenesis, vol.27,suppl.27, p.42.

18) Morávek V.(1990): Fyzikální model geoanomální zóny a podstata proutkaření. I.Sympózium Alternatívnej       medicíny, Senec 29.11.-1.12.1990, s.15-34.

19) Ottová-Leitmannová A. (1993): Základy biofyziky. Alfa,Bratislava.

20) Pochan A.(1971): L'enigme de la grande pyramide. Paris.

21) Riedl, O., et al. (1971): Klinická toxikologie. Avicenum Praha.

22) Kolektiv autorů (1982): Lékařská biofyzika. Avicenum, Praha.


III.) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTNÉHO PRODUKTU BIOAKTIVOVANÁ VODA

(viz. dokumentace zapsaného Užitného vzoru - č. přihlášky 4329-95, č. dokumentu 4278, Úřad průmyslového vlastnictví, ČR)

Předmětný produkt společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) t.j. BIOAKTIVOVANÁ VODA -BIAV, lze dle Osvědčení o zápisu užitného vzoru (Úřad průmyslového vlastnictví ČR) č. přihlášky 5329-95 charakterizovat jako prostředek pro ovlivňování biopotenciálu živých systémů prostřednictvím transportního média (tzn.vody). Princip bioaktivace (energetického nasycení) transportního nosiče (t.j. vody), lze podle autorů užitného vzoru spatřovat v akumulaci selektované energie z okolního prostoru do transportního nosiče - vody. Takto energeticky vysoce nasycená voda pak umožňuje jako transportní nosič předávat kondenzovanou energii živým systémům a uplatňovat se při harmonizaci biofyzikálních procesů, které v makroorganizmech probíhají.

Ovlivnění energetických hladin biopotenciálu živých systémů vychází z představ, které jsou víceméně potvrzovány i poznatky soudobého biofyzikálního výzkumu. Jedná se především o schopnost živých systémů energeticky komunikovat s vnějším prostředím a to prostřednictvím bioenergetických receptorů. Uvedená pracovní hypotéza není v rozporu s poznatky experimentálních biologických oborů a biofyziky, které charakterizují buňky vytvářející strukturu všech prokaryotních i eukaryotních systémů buněčného typu "jako otevřené systémy, umožňující výměnu energie mezi buňkou a prostředím". V souladu s poznatky"oficiální vědy" se předpokládá, že podstatnou část energie získávají živé systémy ve formě energie chemické. Přijatá energie se může proměňovat v teplo, elektrickou energii, mechanickou, povrchovou, světelnou nebo v novou formu chemické energie.

Nejednotnost je patrná především v názorech na možnosti využití jiných forem energie, než je energie chemických vazeb. Nicméně rozvoj výzkumu právě v této oblasti a dosažení sjednocení především odborné terminologie v oblasti tzv. přírodních energií může v budoucnu přinést řadu převratných poznatků.

Rozvoj poznatků v oblastech teoretické fyziky, astrofyziky a biofyziky připouští možnost existence dosud nepoznaných forem kosmické a přírodní energie, která nutně musí ovlivňovat biosféru Země. Reálnost tohoto tvrzení dokládají kupříkladu výsledky bádání teoretické fyziky v oblasti poznání forem reliktní energie souvisejících s vývojem a rozpínáním vesmíru (Nobelova cena v roce 1978), solární energie, atd. rovněž poznání fyzikální podstaty modelu přírodních a uměle generovaných geoanomálních zón (GAZ) připouští existenci z hlediska "oficiální" vědy netradičních forem energie, které mohou svými účinky závažně ovlivnit biosféru.

I přes celou řadu sporných oblastí v souvislosti s biofyzikálním významem energetické komunikace mezi vnitřními energetickými dráhami v makroorganismech a vnějším prostředí, byla ověřena dlouhodobou praxí např. z oblasti aplikace akupunktury, akupresury, biometeorologických předpovědí, atd. Energetická disharmonie v případě lidského organismu se může komplexně projevovat např. celkovým oslabením, únavou, náchylnosti k onemocnění. Za této situace může být rovnováha hladin biofyzikální energie jednotlivých součástí makroorganismu i živého systému jako celku, modulována právě zvýšeným působením externích dávek selektované energie vázané v transportním nosiči BIAV . Na tomto modelu je založena i představa o mechanismu účinku bioaktivovaného transportního nosiče.

Podstatou technologie vzniku BIAV , která je předmětem diskutovaného užitného vzoru společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) je selektivní kumulace energie prostředí do stabilního energetického útvaru s vysokým potenciálem. podle technické dokumentace doložené k Osvědčení o zápisu užitného vzoru vydaného Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a příkladného provedení technického řešení je prostředek (zařízení) umožňující tvorbu prostorového útvaru s vysokým potenciálem selektované energie ze zevního prostředí, tvořen 4 aktivními tvarovými vodivými zářiči, které jsou vzájemně protilehle umístěny v nevodivém stojanu. Termín "zářič" je v tomto případě technický, nejedná se v žádném případě o zářič, který představuje zdroj radiace (např. ionizujícího záření). Každý tvarový zářič sestává z energetického vyzařovače a energetického přijímače. Princip technického řešení je založen na schopnosti vzájemně specificky geometricky uspořádaných přijímacích a vyzařovacích prvků, vytvářet ohraničený prostor s vysokým energetickým potenciálem. Aktivní tvarové zářiče vyzařují do tohoto prostoru selektovanou energii ve formě vyzařovacích laloků, tvořících energetické pole ve tvaru koule o průměru 1,44 m.

Existence technologií, které umožňují uvolnění energie nebo její koncentraci v důsledku geometricky definovaného uspořádání určitých materiálů nebo látek v přesně vymezeném prostoru, se jeví jako reálná. V této souvislosti si dovoluji uvést jako příklad patentovanou technologii Ing. K. Drbala (patent č. 91304, Úřad pro patenty a vynálezy ČSR, 1959) pod názvem "Cheopsova pyramida". Zmíněná technologie souvisí s praktickým využitím fyzikálně-chemických dějů v důsledku koncentrace energie prostředí uvnitř specificky geometricky definovaných tvarů, které se uplatňují při regeneraci mikrostruktury kovů. Ve zdůvodnění tohoto patentu se mimo jiné uvádí, že uvnitř geometricky přesně definovaného prostoru, ohraničeného základnou a stěnami pyramidy patrně působí dosud neznámá forma energie, která se zde vlivem magnetického pole Země koncentruje. 

Energetické sycení (energetizace) vody v případě BIAV probíhá rovněž v prostoru s vysokým potenciálem selektované energie, za skladovacích podmínek velkoskladu (dle ustanovení uvedených v ČSN 56 7870:1978, o skladování stolních vod). Energetizace vody se provádí v originálních nevratných plastových obalech (bez jejich porušení), v nichž jsou stolní vody dle platné ČSN dodávány do spotřebitelské sítě. Takto jsou zcela bezproblémově zaručeny hygienické podmínky stanovené ČSN 56 7859 pro dopravu a skladování stolních vod. 

Jako výchozí produkt pro BIAV může být dle technologie doložené společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) užívánajakákoliv originálně balená stolní voda . (V té době) Zlatá voda, dodávána SD Budoucnost Ostrava-provoz 433-Zlaté Hory je používána zkušebně v současné době. Ke stálému provozu výroby Zlaté vody bylo vydáno Rozhodnutí, obsahující Závazný posudek a Souhlas krajským hygienikem
č.j. 212.2/11637/95 ze dne 23.8.1995.


IV.) ROZBOR ÚDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSUZOVANOU PROBLEMATIKOU A POSUDEK

Z rozboru faktických údajů shromážděných v dokumentaci předložené společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , v normách stanovujících jakost a konfrontací těchto dat s domácími a zahraničními literárními údaji vyplývá, že při posuzování bioaktivace stolní vody a formulaci závěrů znaleckého posudku podle požadavků zadavatele, bude nutno zohlednit dva zásadní odborné aspekty: 

a) Možnost negativního ovlivnění kvality stolní vody, které je v rozporu s ČSN 56 7859 (z dubna 1993), vzniklého v příčinné souvislosti s technologií energetizace (energetického sycení). 

b) Možnost nežádoucího působení BIAV jako transportního nosiče selektivní energie na zdravotní stav spotřebitele. 

Zadáním znaleckého posudku byly vymezeny okruhy otázek 1 - 3 (viz. výše). Na základě posouzení údajů uvedených v dostupných materiálech a jejich konfrontací s údaji uváděnými v domácí i zahraniční odborné literatuře je možno učinit následující závěry:


- Ad 1 -

BIOAKTIVOVANÁ VODA BIAV vyvinutá společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava splňuje zcela jednoznačně kritéria určená platnou normou ČSN 56 7859 a dalšími souvisejícími normami pro stolní vody. Stolní vody představují vybraný druh vysoce jakostní pitné vody, která ve všech průmyslových zemích světa představuje cenný doplněk zdravé výživy obyvatelstva. Produkce stolní vody Zlatá voda užívané k energetickému sycení a přípravě BIAV , byla schválena rozhodnutím krajského hygienika ze dne 23.8.1995 (viz. výše). Z tohoto hlediska její výrobce garantuje parametry jakosti určené ČSN. 

Při technologii bioaktivace aplikované společností ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava je s vodou manipulováno v originálních malospotřebitelských obalech, bez jejich narušení. Použitá technologie zaručuje udržení jakosti deklarované producentem. Energetické sycení vody selektivní energií, užívané k produkci BIAV není v rozporu s podmínkami garantujícími jakost stolní vody pro trvalé používání obyvatelstvem, které jsou uvedeny v ČSN 56 7859 (kap. 3, Všeobecně, odst. 3.1 - 3.4.)Technologie energetizace (vznik BIAV ) neovlivňuje ukazatele mikrobiologické, chemické a radiologické. Bioaktivační pochody nemohou ovlivnit biologické, fyzikálně-chemické a fyzikální vlastnosti stolní vody nežádoucím způsobem ve smyslu zdravotního rizika v podmínkách dlouhodobého požívání obyvatelstvem. Nejsou známy nežádoucí účinky spojené s používáním bioaktivované kojenecké vody.


- Ad 2 -

Povinností společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava je garantovat podmínky vyplývající z odst. 7.2 - 7.4, kap.7 Balení, doprava a skladování, ČSN 56 7859. Tato ustanovení upřesňují podmínky skladování, označení jednotlivých balení z hlediska identifikace producenta, čísla šarže, data výroby, specifikace určení, atd. (viz. odst. 7.2, kap. 7, ČSN 56 7859).

Povinností společnosti ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava, je dále záruka způsobu manipulace s originálně balenou bioaktivovanou stolní vodou a to tak, aby nedošlo k nežádoucím změnám parametrů jakosti deklarovaných prvovýrobcem (t.j. mikrobiologických, chemických  a radiologických). Rovněž je nezbytné, aby společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) požádala kompetentní orgán státního zdravotního dozoru (HS ČR) o schválení prostor v nichž je prováděna bioaktivace a skladování. Dále je nutno deklarovat, že časové období mezi provedením bioaktivace a vlastní distribucí spotřebiteli nepřesáhne dobu trvanlivosti stolních vod podle ČSN. 

Společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava spolu s prvovýrobcem stolní vody, vytvoří smluvní garance pro pravidelné provádění kontroly jakosti jednotlivých šarží bioaktivované stolní vody ve smyslu ČSN 56 7859.


- Ad 3 -

Na základě rozboru a posouzení technologie energetizace stolní vody a současného stavu vědeckého poznání nejsou známy žádné skutečnosti o nežádoucích zdravotních důsledcích a nelze předpokládat zdravotní riziko v podmínkách trvalého požívání obyvatelstvem.

Kvalitní stolní vodu, včetně její bioaktivace lze považovat z hlediska zdravotního stavu populace za optimální stálý dietní doplněk. Společnost ASTRADAT (nyní AQUAMEDEN) , sdružení Ostrava v dokumentaci pro BIAV upozorňuje, že tonizační účinek BIAV nenahrazuje odpočinek, ani odbornou lékařskou péči.


V.) ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 12.5.1992 č.j. Spr 2005/92 pro obor ochrana přírody, spec.ekotoxikologie. 
Znalecký úkon je zapsán pod poř.č. 2 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace v souladu 
s platnou vyhláškou MS č. 37/1967 Sb.
V Ostravě 20.7.1996   Doc.RNDr. Lubomír Dobiáš, CSc 

  

http://www.astradat.cz/biav/obrazky/razitko.jpg