Volné energie

Volné energievýzkum -  využití -  souvislosti -  vývoj nových technologií     

Většině lidí se při pojmu Volné energie vybaví energie tak, jak je běžně zná ze svého života. To jsou ty energie, které používáme k pohánění strojů, tepelné, elektrické, mechanické, trošku i atomové a mnohé další. K tomu patří jejich vzájemná převoditelnost. Ovšem to jsou energie laicky tak říkajíc sekundárního charakteru. To znamená, že jsou sice kolikrát latentně skryty v mnoha věcech, ale vždy musí přijít nějaká prvotní iniciace a pak se  teprve energie se svými více či méně dobrými účinky projeví navenek. Například musíme škrtnout - třením zapálit sirku a plamenem z ní (který už ostatně hřeje) zapálit v kamnech oheň. Nebo z vody pracně vyrobit páru a to třeba výše zmíněnou tepelnou energií a tou párou něco ohřát, či pohánět jako třeba parní stroj, nebo něco tak neefektivního jako je atomová elektrárna. Takových příkladů se dá uvádět celá řada.

Co o tomto výrazu říká encyklopedický slovník ?

"Volné energie = Humboltzova energie - termodynamický potenciál F,

   definovaný vztahem F = U - TS, kde T je termodynamická teplota, U je vnitřní energie, S je entropie".

Volná energie je ta část energetické soustavy, kterou lze při stálé teplotě využít k práci. V rovnovážném stavu soustavy je volná energie minimální. Zde už jsme trochu blíže tomu, k čemu vás chceme dovést.Tato definice už poněkud jako by objasňovala možnosti nekonečného čerpání energie z prostoru. 

Je to ona "Základní energie Universa" o jaké tajně sní mnoho vědců celého světa. Často se o ní zmiňuje třeba ing. Ivo Wiesner ve svých krásných knihách: "Děti moudrých draků, Poutníci do země andělů, Předpeklí ráje" a dalších a to v souvislosti s pojmem "dipolarita" - dualita Vesmíru. To lze v hrubých rysech připodobnit například k dualitě magnetického či elektrického pole, třebaže se jedná o odlišnou kvantovou podstatu. "Obě energetické oblasti Vesmíru přetíná plocha Zero jdoucí kolmo ke spojnici obou antagonistických pólů Vesmíru. V této ploše jsou kvantové vztahy obou složek energie v rovnováze, takže množství "záporných" (černých) kvant energie je shodná s počtem "kladných"(světlých) kvant." Tolik ing. I. Wiesner.

Pojem volné energie je používán také ještě v jedné podobné souvislosti, a to s energiemi  v pojetí fyzikálních energetických polí. Dá se říct, že v tom pravém slova smyslu "že je něco volné". Tedy volně dostupné a je to téměř všude. Jak si to představit ? Jedny energie tryskají ve formě částic - kvant z různých zřídel jako například ze Slunce a z nitra naší Země. Další typy těchto energií jsou pak rozmístěny všude kolem a taktéž ve Vesmíru. Ano i v hlubokém vakuu. To snad jen žákům na základní škole se pro pochopení výrazu prázdný prostor bez něčeho říká, že když z prázdné nádoby vyčerpáme vzduch teoreticky do poslední molekuly, tak tam už není nic. Nebo snad lépe říci, že tam je nic, protože  není-li  někde ono "nic", tak tam musí zákonitě něco být. Sice je to slovní hříčka, ovšem je blízko pravdě. Protože se uvádí, že existuje tzv.energie vakua.

Prostor je prostě energiemi doslova napěchován, to už se ví pěkně dlouho. Někde jsem dokonce četl, že kdyby se podařila dokonale využít všechna energie obsažena v prostoru asi tak o objemu 1 dm3 daly by se tím ohřát vody všech oceánů světa. Zdá se Vám to šílené? To je dobře protože výrok   "teorie, která není dost šílená, nemůže být pravdivá" pochází z úst jednoho ze současných fyziků.

Toť ovšem jen výrok, ale realita, to už je "jiné kafe". Je totiž známo a písemně doloženo, že za posledních 100 až 150 let zpět existovalo několik schopných lidí, kteří přišli na to, jak tyto volné energie využít tak, aby konaly práci. Někteří upadli v zapomnění v toku času, někteří jsou ovšem známí "mistři svého oboru" ! Tou poslední osobností, která je doslova gigantem mezi lidskými mozky je dosud nedostižná a tajnostmi opředená osobnost Nikoly Tesly. Ten skutečně s nimi poháněl motor. Ptáte se jak je možné, že o tom není ani slechu dechu ? A proč po Teslových výzkumech jako by nic nezbylo? Je to poměrně jednoduché. Zkuste domyslet do konce, co by se stalo, kdyby se takové miliardové částky jako se například vynakládají na výstavby doslova životně nebezpečných jaderných elektráren s účinností menší než primitivní parní lokomotiva věnovaly na výzkum ve využívání těchto volných energií a podařilo by se obnovit např. Teslovy výzkumy, jehož výsledky jsou s největší pravděpodobností ukryty někde v sejfech tajných služeb USA, či kde! Dovedete si představit alespoň ve snu, co by to udělalo s nadnárodními energetickými lobby, kdyby bylo všude dost elektrického proudu a tepla takřka skoro zadarmo? Že ani ne?... No, my také ne.

Stopy po působení energetických kvant Volné energie vidíme a cítíme často v přírodě a ani si to neuvědomujeme. Jsou v pozadí čarovných účinků léčivých pramenů, studánek, lázní a obecně prostředí, kde se cítíme dobře. To je místo kde momentálně jsme a prostor má na naše těla i duše blahodárný účinek. Projevů volných energií je velmi mnoho. Jsou v širších souvislostech zaangažovány na takových zvláštních záležitostech jako jsou např. toky energií v zemském energetickém dvanáctistěnu - v tom jsou začleněny také pyramidy a kamenné stavby po celém světě typu Stonehenge a podobně. Známá zmizení či zjevování se předmětů i lidí, prostupů - bran do jiných světů obecně, ale i funkčnosti akupunktury nebo zvláštního přístroje KVANT 4 pana Vaňáka z Přehořova, který právě pomocí těchto energií vede boj s těžkými zdravotními problémy lidí. Dá se pomocí nich zasahovat i do struktury kovů a ať to zní jakkoliv neuvěřitelně i do růstových potenciálů rostlin a živých bytostí... .

Do lidí pochopitelně také a to buď formou změnou biopotenciálu a to jak po kvalitativní tak i po kvantitativní stránce. Dá se "sáhnout" do kombinačních schopností mozku, nebo mentální matrice. Je to celé asi dost  přinejmenším zvláštní! A kde je pravda? To už bylo přece řečeno - v praxi,ta sama ukáže, zda to vše opravdu funguje a kam až se dá dojít.

Dle stávajících informací je to nekonečný a to je míněno doslova, postup vpřed k stále novým cílům. Čím více toho víme, tím více "tajných dvířek" se v dáli poznenáhlu otevírá. Je to nekonečný proces na mnoho a mnoho životů.

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět.